Iparegészségügy, 1913 (12. évfolyam, 1-24. szám)

1913-01-01 / 1. szám

Grünet ierg Károly kefegyára Pozsony Sürgönyeim: Kefegyár Pozsony. Telefon: (interurban) 16 Alapítási év: 1832. Gyárt; mindennemű kefeárut elis­mert jó és tartós minőségben. Kivitel a világ minden részeibe. MAGVAK GflHEIEllK 1-1. Ezelőtt: Chaudoir Gusztáv és Tsa rézhenger mii vei Budapest, V. kerület, Vizafogó 1460. szám. Telefon. Sürgönyczim: Chaudoir, Budapest. Gyárt minden méretű és alakú egyenes és felhajtott rézlemezt, gőzmozdony-tüzszekré- nyeket, vörösréz-, sárgaréz-, bronz- és tom- bak-lemezeket. Vörösréz-, sárgaréz-, tombak-, bronz-huza!t és rudat forrasztás nélküli réz-, sárgaréz- és tombak-csöveket, továbbá mélyített vörös­réz-árukat. QrszáDDS VosHeresfíedelmi Budapest, Ilii., Ráhűczi-ut ZD. Sürgönyeim: ERZSÉBANK. Telefon: 24—48, 14 - 56, 66—44. Saját füleki zománcedény- és íémárugyárából gyorsan szállít kiváló szép és jóminő- ségü zománcozott lemezedényeket, horganyozott veder, dézsa, fazék és egyéb lemezedényeket; Mészá­ros-féle szabadalmazott olajszűrő­ket minden nagyságban, ónozott, nik- kelezett cikkeket minden kivitelben, vashordókat, horganyozva avagy feke­tére mázolva, hegesztett és szegecselt kivitelben, tűzhelyeket és kályhákat, törvényesen védett „Tayfun“ kémény- toldókat, ónozott tejkannákat szaba­dalmazott zárral stb. Öntödéje részére elvállalja kereskedelmi öntvények készí­tését. Közvetlen gyárból szállít sodronyt és sodronyszeget, kutyajegyü ló­patkót és lópatkó-sarkat. Ajánlattal készséggel szolgálunk DINAMIT NOBEL R.-T. pozsonyi gyára a jelenkor legjobb robbantó­szereit szállítja. Különleges gyárt r ányok: Robbantógelatin, ammongel. tin, gelatiT dynamit, nehezen fagyó dynamit, bánya- lég-dynamit, rhexit, azután az astralit és pannonit nevű uj bizton-ági rob­bantóanyagok ; továbbá robbantógyuta­csok, biztonsági gyujtózsinórok, a vil­lanyos gyújtáshoz való mindennemű szükségleti cikkek. Tirmann-féle szabad, perkussiós- és dynamó-elektromos izzógyujtók. Kénsav, salétromsav, akkumulatorsav, szénkéneg, sósav, glaubersó, nitro- naphtalin. Wolf-féle acetylen- és benzin­biztonsági lámpák. Wolf-íéle nyitott acetylen-bányalámpák BRAK-czlpőgyar, Váci készíti a legfinomabb czipöket. 'ír Szeges és keresztüiuarrott czipöknél: Rámásvarrott czipőkön t védjegy. írógép, az írógépek ideálja. Prospektust bérmentve küld: SCHOTT H. ÉS DONNATH magyarországi telepe BUDAPEST, VI., ANDRÁSSV-UT 53. Telefon : 62—45. lSÍt*NOll budapest-salgótarjáni gépgyár és tatén tó rész v.-társ Budapest, VI., Siuaboles-u. 34. GYÁRTMÁNYAI : Szerszámgépek vas és fimmegmunkálálásra. Közlómúvek éa teljes múhelyberendezések.Téglagyár gépek és teljes berendezések. Vegyigyári gépek és berendezések. Csavaráruk. Kereskedelmi, építési. csatornázás* éa mindennemű vasíntvény. Tömegáruk formálógépeken leállítva. = Gyárak: Budapesten én Salgótarjánban. = (Háromszék vármegye). Posta-, távirda- és vasútállomással, erdős bércekből övezett kies völgyben 560 m. t. f. magasságban. Kezeli a tulajdonos „Siculia“ részv. társ. Szerződéses fürdője az Országos Munkás- betegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztárnak. Gyogyeszközeí. Fürdők : 14—15 C. hőfokú természetes szénsavas medence­fürdő férfi és női osztállyal, tetszésszerinti hőfokú természetes szénsavas és moor kádfürdők, ledörzsölések, begöngyölések, villa- mozás vibratios és közönséges maszázs ; Inhalatorium. Ivóvizei: a világhírű „Málnási Siculia artézi gyógyforás“ és a Málnási Máriaforrás alkalikus sós savanyuvizek, a Málnás! Borvizforrás dús lithium, borátnatron és vasbikarbónat tartalom­mal, hatóságilag mind gyógyvízzé minősítve. Javallatok. A légző-, emésztő- és kiválasztószervek heveny és üdült meg­betegedéseinél, köszvény, izületicsuz és zsábáknál, a szív és idegrend­szer rendellenes működéseinél; női ivarszervek különféle bántal- mainál, vérszegénységnél, izzadmányoknál és ütőérelmeszesedésné!. Kimerítő prospektus ingyen és bérmentve.

Next

/
Thumbnails
Contents