Iparvédelem, 1908 (4. évfolyam, 1-17. szám)

1908-01-05 / 1. szám

II IPARVÉDELEM 1908. — 1. sz. Szénásy, Hoffmann f= ■ ■ a selyemárűháza ■■■ Budapest, IV., Bécsi-utcza 4. Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy az összes magyar gyártmányú selyemkel me-uj donságaink- ból mélyen leszállított árak mellett nagy farsangi vásárt rendezünk. Többek között: ............= Fekete magyar pailletselyem 95 kr. mje, szimpla széles magyar tafotaruhára 1.25 kr. mje, ugyanaz chifonruhára 1.45 kr. mje, ugyanaz dupla, brillansruhára 2.90 kr. mje. A színes mintázott selyemnagyraktárból, valamint az i< t felsoroltakból mintákat szívesen küldünk. =: 8ZENÁ8Y HOFFMANN és TÁRSA kizá ólag: IV. KÉR., BÉCSI-UTCZA 4. SZÁM. ^JELENKOR LE6J0BBTETÖFEDÉS! ANYAGA PALA J AV ETERNIT MÜVEK I ATSCH EK LAJOS BUDAPEST, amdrassy-út 33. Bélyegzőket^ pecsctnyomókat, stb. a legj utányosabban készít Geduldiger Hugó vésnök Budapest,VI.,Vaczi-körút 17. CIS Mintalapok Ingyen! S4SS VEREBES KAROLY müasztalos Budapest, IV., Hajó-utcza 14. A magyar ipart pártoló közönség figyelmébe ajánlja műtermét, hol a legmagasabb igényeket kielégítő művészies kivitelű bútorokat készít, a melyek a külföldi árúkat minden tekintetben íölülmulják. ROCK ISTVÁN------ gépgyára ===== Budapest, I., Budafoki-ut. Telefonszám 73—84. és 73—85. Levólezím s Röek István, Budapest, postafiók. Gyártmányok : Gőzgépek bármily nagyságban. Langen és Wolf rendszerű szivógázgenerátorok barnaszénre, — g ázmotorok. Lokomobilok. Gőzkazánok bármily nagyság­án és rendszerben. Szivattyúk, Worthington-féle és egyéb rendszerek szerint. Hűtőtelepek és jéggyárak. Gépberende­zések malmok, tégla-, olaj- es mészhomokkőtégla-gyárak részére. Hidraulikus sajtók különböző czélokra. Borsajtók és szölo-zúzók. Sóörlőmalmok, kézi- és géphajtásra. Szabad. Röck-rendsz. füstmentes tüzelés. HAZAI IPARCZIKKEK hatóságilag engedélyezett elárusitása a m. í. v. állomásain BETTELHEIM MIKSA és TÁRSA diszmüárú-nagykereskedők Budapest, V., Váezi-körút 16. szám. Vasúti áracsarnokalnk: Budapest, a keleti s nyugoti pályaudvar indulási csarnoká­ban, Brassó, Debreczen, Érsekújvár (szervezőben), Győr, Kolozsvár (szervezőben), Miskolcz, Nagyvarad, Pozsony (szerve­zőben), Szabadka, Szolnok (szervezőben), Temesvár, Újvidék. Bevásárlásainü a tiszta magyar eredetre nézve a kor "ány- hatoságok állandó ellenőrzése alatt állanak, mi végből el­különített magyar mintaraktárt is szerveztünk, mely naponta délután 4 és 5 óra között megtekinthető. i — HÜTTL TIVADAR CS. ÉS KIRÁLYI = BUDAPEST, V. KÉR., UDVARI SZÁLLÍTÓ = DOBOTT!A-U. 14. Porczellán és üvegárúk. ALAP ITT AT OTT 1854-IK ÉVBEN.

Next

/
Thumbnails
Contents