Iparvédelem, 1909 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1909-01-01 / 1. szám

2 IPARVÉDELEM 1909. — 1. sz. detailiizletet, közbe közbe az anya szeretetével hesegetve be-besurranó apró gyermekeit. Az apró gyermekek is már arról beszélnek, hogyha meg­nőnek hangszerészek válnak belőlük. Nem a huszáréletröl gagyog a legifjabb Stowasser, hanem apró kezecskéivel vésőt, fúrót forgat egy-egy kiszolgált trombitán. Az üzletből a míihet be nyitunk. Itt a villa­mos erőre berendezett gépeknek sokasága mellett egy-egy munkás keze formálja az idom- talan fát, a bádoglemezt, a csöveket, hogy a munkafölosztás elve alapján ayers ranyagból ékesen szóló hangszer váljék. ÖL lóerejü motor gályos műhelynek erőforrása. A rézfuvóhang- szerek nyersanyaga mind hazai gyárakból való, a mit számláinak bemutatásával a czég készsé­gesen igazolt az egyesület hivatalos kiküldöttei előtt. Az olvaszló-forrasztó helyiségben az ön­tés és forrasztás műveleteit végzik. Zenekaroknak teljes fuvóhangszer készleteit állítják itt elő remek kivitelben és a külfölddel is versenyképes árakon. Van is keletje az áru­nak- mert sípot, dobot, bakterkürtöt, tűzoltó trombitát, cintányért és mindenfajta rezes bandának valót teméntelen mennyiségi n kell készíteniük a rendelők számára, a melyek a hajtja a rézfuvó hangszerek készítésére szolgáló I hadsereg, a községek, vármegyék, csendőrig és gépeket, egy másik, két lóerejű motor az eszter- | rendőrség köréből kerülnek, sőt Amerika magyar­Porcellán-email-festék porezellánszerü mosható mázolat falra, fára, kőre, vasra. Konyhák, fürdő­szoba*, kór- és infitötermek stb falai részére. Évekig fényes es tartós. Árjegyzéket és színkártyát díjtalanul küldik. Egyedüli gyártói: Friseliauer és Társa festékgyár Budapest, VII., Oizella-út 43. szám. Telefon 52—70. Dankovszky István tÄ=Ä==s=SÄ= lllatszergyára Budapest, V. kertilet, József-tér 8, szám. Ajánlja saját gyártmányú leg­finomabb illatszereit, «Gren- sil»-téle szájvizeit, «ldeál-Pe- trol» és «Ideál Bayrum» haj­vizeit, valamint legjobb minő­ségű bajusz- és hajkenöcseit. Pártoljuk a honi ipart!!! Ne szóval, de tettel!!!

Next

/
Thumbnails
Contents