Iparvédelem, 1913 (9. évfolyam, 1-11. szám)

1913-01-01 / 1. szám

u IPARVÉDBLEM 1913.— 1. sz. NAGY IMRE udvari szállító Budapest, Fővám-tér. Magyarország legnagyobb éldvirág-kereskedése. HÜTTL TIVADAR Telefon 65—71. Telefon 66-71. THURZÓ és L£DN£R o ércznyomó-, csiszoló- és gtUvanizáló-telep a Budapest, VII., Kazincz^-utcza 46. sz. Készít: Fémn'^omó munkát ovál és gömbölyű alakban, csiszoló és galTanizáló munkát, csillárokat, templomi felszereléseket, lavatalczikket, aranyozást, ezüstözést, tűzi aranyozást jótállás mellett, versenydijakat minden fémből. — Az 1907. évi Pécsi oa országos kiállitáson aranyéremmel kitüntetve. oc=3 PIaH ŰO Un n fj í®»'DíiszergyárábólBpest,Bulyoíszky-u,39. 1 lüKl üö llddb Ajánlatot kivánatra díjmentesen küldünk. Erdélyrészi Szüvügyár, Kolozsvár Bernliapdt és Társai cég ajánlja saját gyártmányú legdivatosabb nyári, selyemfényű és angol mintára készült férfi s női rntiakelméit lenből, cérnából és féi- selyemüől, háztartási és kelengye olk- keit, kalotaszegi himzővásznait és varrottasaít; eredeti magyar mintázatú ablakfüggönyeit, ro- a v a letta és matrackelméit. a v a Kereskedőknek tetemes kedvezmények, e Mintákat a oég díjtalanul ktlld. • ca. É8 KntliiTi = ODTAKI 8EÁI.I.1TÓ BUDAPEST, V. KÉR., = DOaOTTTA-U. 14. Porezellán és üvegárúk. ALAPITTATOTT 1854-lK ÉVBEN. Magyar sokszorosító müipar r.-t. (Ezelőtt t :Dlvald Károly.) Budapest, VIII., Kisfaludy-u. 9. Ájulja műintézetét mfilapok, okmányok, plakátok, dísz- mfívek, képocilapok, tei*vra|zok stb. sokszorosítására és pedig fénynyomatban, fotolitografIában és klisék után. Licgnagyobb versenyképesség. Minták s költségjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. Belvárosi Kéziimunka Vállalat ét há2l Ipari cikkekben nagybani iermelO. Városi telep és iroda: Buda­pest, IV,. Brfif Kárniyl-u. 5.1, em. Telefnn 87-81. Ipartelep: ÜJpest, István- telek. Telefon 154-99. Házi Ipartelepek az ország minden részében, nagybani szállítások elkészítője. Kelengyék varrása, hímzése, burkolása és ajourozása szép ás olcsó kivitelben készülnek kizáró­lag ma^ar telepeinken. E s.sakmába vágó cikkek értékesítését elvállaljuk, fehérnemű doháma himzőnőket foglalkoztatunk. BEOI ES UJ HÁZIIPARI KÉZIMUNKÁK----------------------------------------------^ nagyban és kicsinyben FERENCZl JOEÁX Budapest, VIII., Bérkocsis-n. 19. József-köruttól a harmadik ház. Megrendeléseket házhoE visz 9—2—4-ig. Készárú megtekinthető i/all—2-ig, 4—8-ig.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents