Iparvédelem, 1915 (11. évfolyam, 1-3. szám)

1915-03-01 / 1. szám

u IPARVÉDELBM 1915.— 1. sz. cs. és kir. udvari szállité XAGY IMRE Budapest, FÖTá>m-tér. Magyarország legnagyobb élővirág-kereskedése. PlHtl DQ Ungn ^®™‘‘SZ8rgyirábólBpest,Buljomkjf-n,39. I lUm Oö Hddb Ajánlatot kívánatra díjmentesen küldünk. :és tudományos műszerek gyára Budapest, ?!.. Balcsű-ntcza 7. Gyártanak; fizikai, kémiai éz mérnöki műszereket. Röntgen-be­rendezést, kapcsoló táblákat. Ké­miai fülkét, üvegszekrényeket. Feszmérőt, légürméröt, hőmérőt, ---- . vizszinmérőt. ^ H ÜTTL TIVADAR Ca. 6b KIBÁ1.T1 = DDTABl BBÁI.IJÍT6 BUDAPEST, T. KBIU, = DOKOTTTA-D. 14. 'orezellán ós RvegArtlk:. ALAPITTATOTT 1854-IK ÉVBEN. MOHER TESTVÉREK vegyészeti gyára Budapest, VI. kerület, Dévai-utca 21. sz. Íré- és másolótentáb. Olaj. aquarell- és művészfesté­kek. Írógépszalagok minden rendszerű géphez. Festő- vásznak. Gipökrámek. PacUó- fényesitők és beeresztők. Szigorúan szolid üzleti elvek. Elsőrendű minílságek. Fehérnemű-, varró- és kelen^yehimző-műhely ■> ❖ ❖ •ó ■> ❖ ^ olcsón vállal munkákat. GSdSIISi müTészssSnye- ^ ^ gek rakt&rK. — Budapest, IV., Gról Károlyi-utca S. ^ 4 telek. — Telefon szám; 164—99. iMtCláUS WÖ®VHTÄ^,R®S2-«■ I- em. Telefon: 87-81. - Ipartelep^ Újpest, István­«É»J7.SüM©Bl.KIM<SV.tS9@M@M^ PQ16NAI GYÓGYVÍZ: l^SVUTTVa pá)iS(R^K!®§ ÄSSÜ’ßtQ'y'OSi imiijgmét) m V02SW M®(?30 t§i?líl©[linlT 0^S®MÄ Ät NTOMTATVANTOK különösen nagyteijedelmű könyvek, vagy nagy példány­számban készítendő időszaki nyomdatermékek, folyóiratok, naptárak, árjegyzékek stb., valamint a legkenyesebb igényeket kielégítő mű- és illusztrációnyomások egy V9VVVVVV9 vagy több színben vvvvvvvvv Ayorsan és olcsón készíttetni a DUPLEX-rendszerú legújabb amerikai szedögépekkel, betűöntődével, galvanoplastikával, zinkographiával és nagyüzemű, versenyképes könykötészettel felszerelt, ez V V V idő szerint közel 400 munkást foglalkoztató v v v Stephaneam nyomda r. í. a Szeni-'Istváii-Táraulat nyomdájában Budapest, Vili., Szentklrályi-utca 28.

Next

/
Thumbnails
Contents