Jó Egészség, 1914 (13. évfolyam, 1-24. szám)

1914-01-01 / 1. szám

«1118 XIII. évfolyam. ^ y ^ ^ / -V Budapest, Í914 január hó 1-én f /V /«-^ 1. r r szám. JO NÉPSZERŰ EGÉSZSÉGÜGYI lUSlfe HlEGJÍ^ENIK MINDEN HÓNAP 1. ÉS 15-ÉN SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: te^EFON BUD.^PKST, V., V.ADÄSZ-U. 15. 03-.«.' SZERKESZTŐ: D« NAGY ALBERT ELŐFIZETÉSI áR; t „tYERMEKVÉDELEM ES 6YERMEKÍP0LÍS“ ezlal ■elltklettel eiyin EGY ÉVRE ..............................3 KORONA A Mváló és X^itlsi GYÓGYFORRÁS kitűnő sikerrel használtaíik vesebajoknál, húgy- kólyag-bántalmaknál, köszvénynél, czukor- betegségpél, vörhenynél, emésztési és léleg­zési szervek hurutjainál. hia,tAgi:s! Tamntatl Könnyea imátzthstfil Tiüssti tiszta I á»Tá«yTÍ»k«r«ikoa黫kfc«« ta (xécjasartárakkan. QfHtIIITCQ ÄfinCT Síinye-Lipócsi Salvatorforrás-villaUt, OOnULlCO MUUOl Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. Epileptikus betegek intézete BALF gyógyfürdőben. A nagymeltóságu m. kir. belUgyminiszterium 1913. junius I7-én kelt 56445/1903. sz. rendeletével engedélyezve, 25C férii és női betegre berendezve. Ápolási dij; I. osztály évi 1720 K., II. osztály évi 1120 K. Ezen osztályokon kivUl szegény betegek az országos betegápolást alap terhére vehetők fel, a mely esetben a nagyméltóságu m. kir. belUgyminisztetiiimnak 1903 okt. 28-áii kelt 97221/lVa. ez. 1903. rendelete érteimében a felvétel killön-külön kérelmezendő a betegek által. A betegek ápolásával a budai Sizent Ferenezrendü apáczák vannak megbízva. Prospektusokkal és egyéb felvilágosításokkal szolgál, az intézet gondnoksága, vagy űr WnClUCVI ICTVÁM öröKös római £róf. B Al.r Ul. llUwlllunl lOIVHiit ^jrógyfürdfi ijazg. tulajdonosa Posta, vasút, telefon helyben. HÖLGYEK! + Ne mulasszák el legújabb árjegyzékem ingyen és bérmentes küldése iránt hozzám fordulni. E felettébb hasznos, mintegy 3000 természethü ábrát tartalmazó könyvben mindennemű kötszer pontos leírása fel- találhátó. Minden altesti betegség ellen szolgáló hasKötíi. varrásnélkOli gummihafisnya görcsér és eres csomók ellen, cs. és kir. szab. s. ■- kötők, testegyenesitö gépek, műlábak, műkezek, n. t- fiizők ferdénnöttek részére, valamint a betegápoláshoz és betegkényelemhez szükséges eszközök dús raktára. orvosi oűszer és test­egyenesitö gépeK gyára Budapest, IV., Koronaherczeg-ateza 17. Alapittatott 1878. Telefon 13—76. Keleti J. ELSŐRflMQü MRQYRR VRS - SPECIRLITrtS. „MAGVAR KORONA" GrÓGTSRRTÁR KRIE6NER BUDAPEST, Vili., KÁLVIN-TÉR. Legmagasabb vas- és chinin-iartalma és a tokaji bor elsőrendű minősége folytán számos or.ostanár rendeli. Óvakodjék silány, bár hangzatosabb reklámmal hirdetett utánzatoktól, TOKAJI CHINA VASBOR KAPHATÓ 3.20 ÉS 6 KORONÁS ÜVEGEKBEN. Újdonság! J Olcsó és jó! Janus-ban a beléöntött meleg ételnemü 24 órán át meleg, a hideg ital pedig napokon át hideg marad minden előkészület, tűz, jég és vegyiszerek alkalmazása nélkül. A „Janus“ feketére fényezve, alumínium kupakkal, mely egyszersmind ivópohárnak is használható, Vá literes ..............................................K 5.— Félliteres.................................................................................................K 6.— Feketére fényezve, állanyozott (nikkelezett) kupakkal, V2 literes . . . . K 7.— Egy literes ........................................... K 14.— Kanhatri' GEITTNER és Budapest, lill|JllutUi yi,^ Andrássy-ut 18/JG. szám. (Saját ház.)

Next

/
Thumbnails
Contents