Kazán- és Gépujság, 1906 (5. évfolyam, 1-24. szám)

-fortttfVjjyfe KAZÁN- ÉS GÉP-DJSÁG SZERKESZTI: PFEIFER IGNÁC MŰEGYETEMI MAGÁNTANÁR FŐMUNKATÁRS : BERMANN MIKSA ÁLLAMVASUTI FŐMÉRNÖK BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1907 1905—1906. \---------............ / --------------—

Next

/
Thumbnails
Contents