Kazán- és Gépujság, 1907 (6. évfolyam, 1-24. szám)

Z /s’ * I . 3U)í>0 1 KAZAN- ES GEP-UJSAG onu­ltes mo SZERKESZTIK: PFEIFER IGNÁC és PÉTER JENŐ MŰEGYETEMI NY. RK. TANÁR MÉRNÖK FŐMUNKATÁRS : BERMANN MIKSA ÁLLAMVASUTI FŐMÉRNÖK 1907. TARTALOMJEGYZÉK. VI. ÉVFOLYAM. Anyagvizsgálat. A szerszámaczél fejlődése. Irta: L. K. ... ... ... ... ... 93 A vas öregedéséről ... _ ... — ... — _ ... ... 127 Az aczél szilárdsága alacsony hőfoknál ... ... ... . _ ... 133 Az edzés egyik veszedelméről ... ................................. ... ... 29 Elektrotechnika. A beton mint izolátor ................. . .................................................. 131 A beznaui villamostelep ... ... .................. .................. .... 115 A City elektromos művek Londonban _ _ ____... ____ 41 A fémfonalas izzólámpák ... _ ... ... .... .................. .... 91 A gazdaságos villamos-fény ... ... __ 139 A Helion-izzólámpa .................. ... ... ... ... ..._____ 115 A higanygőzlámpa ... ... ... ... __ 50 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület közgyűlése ... ... .. 02 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület választmányi ülése ........... 71 A villamos világítás előnyei ... ... ... 206 A villamos utón való légtisztitás............................ ... ................... 206 Az elektromos nagy vasutak .................. ... ... ................... 91 Az izzólámpa élettartama ... _ :................................ ... ... 115 Acetatdrót _ ... — .................. ... .... ................... ... 97 Accumulatoros motorkocsik ... ... ... ... ... ... ... ... 163 Aecumulator-telepek padlózata... ... ... ... __ _ ... ... 131 Áramvizsgáló készülék _ ... _ ... .................. ................... 123 Dynamógépek ........................................... .................. ... ... 206 Egyesitett áram és feszültségmérő .......................................... ... 147 Elektromos centráló torok gázüzemmel ........................................... 97 Elektromos kemencze ............................................................................ 99 Elektromos központok .......................... ................................. 147 Elektromos üzemü, csoportosan vagy külön hajtott gépberendezések 104 Elektromos vontatás a Simplon-alagűtban. Irta : Láner Kernéi ... 66 Elektromos telepek élettartama _ ... ... ... ... ... ... 147 Ezer rövidzárlat ... ................................................. ... _ _ 130 Kis villamos központok .................. .......................... ... _ 106 Légvillamosság .................................. ......................................... .... 15 Magas feszültségű villamos-telep ........................................... ... 106 Mozgásban levő dynamógépek ................... ... ........................... 206 Natrium mint elektromos vezeték ... ... .... ... 107 Papiros mint elektromos szigetelő ... .......................... ... ... 83 Rhadoonit ... ... _ _ _ _ _ _* .................. ... 131 100,000 voltos kábel ... ... ... .. ... ... ... ... ... 106 Transformátor állandó áramerősség részére ... ... ... ... ... 106 Uj higanygőzlámpa.......................................................................... . ... 197 Uj villamos hajtású körfuró ... ... ................. ... __ ... 171 Vaskohászat elektromos utón. Irta: Láner Kornél .................. 129, 138 Villamos számláló készülékek ... _ ... ... __ ... ... _ 147 Villamos telep és gázgyár ... ... ... ... _ ... ... __ _ 163 Villamos üzemü fővonalak ... „ ________ ... 141 Viztartányok elektomos vízállás jelzője ... ................................. 105 Wolfram lámpa ... .................. ... .................................. ... 52 Gázüzem, gázgép, motor. A gázgép egyik munkaveszteségéről _ _ ... ..................... 25 A gázmennyiség mérése igen nagy telepeken .................. ... 122 A jövő gázturbinája _ .................. .................... ... ... _ ... 172 A szívás folytonosságát biztositó készülék szivógáz-generátorok részére _ ... ... .......................................... ... _ 8 Alkoethin motoranyag .................. ........................................... 128 Gázmotorok és gázfejlesztők megvizsgálása .................................. 21, 31 Gázgenerátorok megvizsgálása. Irta : rfeifer Ignácz ...........167, 175, 185 Gázgépek németországi kohótelepeken ... .................. ... ... 8 Gázrobbanások ........... ........................... .......................... ... 116 Kétütemű gázmotor ... .................. ... ........................................... 53 Kisipari motorok beszerzése. Irta: Ordody János .. ................. 6, 15 Motorok a gazdaságban ... ................... ... _ _ ... ............ 148 Socrensen-féle szélmotor .......................... ... .................. ... 98 Száraz vagy nedves motorgáz ... .................................... ........... 107 Tökéletes expanziós gázgép ... .. ... .......................... ... 190 Vanadium-aczél motoralkatrészek számára... ................................. 91 Gépek, géprészek. A kénessavas hűtő és jéggyártógépekről. Irta: Pálfiy János _ 113 A lendkerékgép. Irta: Bermann Miksa ... ... ........... 2 Centrifugal-szivattyu. Irta: Bermann Miksa ... .................. 112, 119 Coxon-féle vízszintes gőzviztelenitő.. ......................................... 52 Csapágyak fehérfémmel való kiöntése ... ... ... .................. 108 Ditz-féle magasnyomású, automatikus kenőkészülék................. .. 53 Elzáró váltó _ ... .................. ... .................................. .... 71 Fogaskerekek hatásfoka .................................. ... ... _ ... 98 Gépek a mezőgazdaságban .................................................................... 120 Görbe tengely egyenesitése ... .................. ... „. _ ... 92 Hangfogó alátét gépek felállításánál .................................. ... ... 108 Hydraulikus kocsiemelő ......................................... .... ... ... 109 Javítás tömitő gyűrűs dugattyúkon ... ... ... ... .................. 63 Meleg állapotban felhúzott fogaskerék _ ... ... ... _ 157 Miért repedt el az abroncs ? Irta : Bermann Miksa ._ ............... 152, 159 Németország külforgalma erőgépekben. Irta: K. 7! ... _ ... 90 Pék- és ezukrászipari gépek ............................................................. 51 Gőzgép, gőzüzem. A gőzlokomobilok szerkezete és kezelése .................. .. 207 A gőzturbinák osztályozásáról. Irta: Rohonyi Gytila ___ ___ ... 11 Az A. E. G. Curtis-turbina. Irta: K. T. _ _ ... ... ... ... 102 Dugattyús és turbinás kompressorok ... ... ............................ 197 Egy kondenzációs gőzgép ............................................ .................... 205 Elektra gőzturbina _... ................................... .................. 82 Gőzhengerek kenése .......................... ... ... .......................... 52 Gőzgép-lóerőszám növelése .......................................................... 179 Gőzturbinakerekek kiegyensúlyozása. Irta: Rohonyi Gyula ... 203 Gőzhengerszakadás .................. .................... — — _ ... 114 Gőzturbinákkal kapcsolt dynamók _ _ .. _ ... .. ... 123 Gőzuti hengerek Spanyolország részére _ ... ................... ... 124 Gummiszerü lerakodás a gőzhengerben .........................................: 53 Rateau-turbina .................. .................. .......................... ... 163 Swartwouth-féle gőzviztelenitő .................................... .... ........... 19 Szállítógépek gőzfogyasztása ... ... ... ... ... ... .. 30 Telitett és tulhevitett gőzzel járó lokomobilok... .......................... 4 10.000 lóerős gőzturbinák ... ............... — — — 92 Tökéletes gőzbeeresztő szelep ... .................— ... ... ... ... 123 Turbina vagy gőzgép .................................................................. — 171 Uj elzáró csap............................................................................................. 54 Uj kondenzátorok és légszivattyúk .......................... ... ... — 181 Üzemzavarok tulhevitett gőz használata folytán. Irta : P. ... ... 89 Veszedelmes gőzvezeték elrendezés. Irta: Bermann Miksa... ... 93 Kazán, kazánüzem, felszerelések. A gazdaságos füstemésztés ... .......................... ... ... — — 101 A hamu elégetése.. ....................................... ......................... — 154 A hamuégető vége .................................................................................. 172 A kazánexplozió .........................— ..........................................- — 170 <*-

Next

/
Thumbnails
Contents