Kazán- és Gépujság, 1909 (8. évfolyam, 1-24. szám)

SZERKESZTIK: PFEIFER IONAC és PETER JENO MŰEGYETEMI NY. RK. TANÁR MÉRNÖK 1909. TARTALOMJEGYZÉK. VIII. ÉVFOLYAM. Anyagvizsgálat és megmunkálás. A sajtolásról „ ............._. ... ... ... ... ____— ... — 43 A szerszámaczél kezelése és edzése. Irta : Bermann Miksa. ... 141, 147 A vasanyagok felismerése szikrájuk alapján. Irta : Bermann Miksa. 61 Az anyagok igénybevétele húzás által. Irta : Bermann Miksa... ... 74 Az anyagok igénybevételéről erők behatása alatt _ _ — 27 Az oxhydrik vágóberendezés egy különleges alkalmazásáról ... 199 Az öntöttvascső _ _ _ _ ... _ ... _ ... ... _ 79 Az autogénhegesztés alkalmazása gőzkazánok tatarozásánál. Irta: Kalef Leó ... _______ _ ... _ _ _ 162, 171 Kender és pamut a gépészetben .......................... ................. 114 Megjegyzések az «öntöttvascső és kovácsvascső» czimü czikkre 125 Megjegyzések dr. Ferentzy József megjegyzéseire ................. 125 Nickelaczél czementálása ................. ... .......................... ... 188 Öntöttvas- és kovácsvascső. Irta: Gálocsy Árpád ____ ... 101 Öntöttvas forrasztó............................................................................... 77 Ötvözet-Oldat. Irta: Bermann Miksa ._ ...................... ... _ 45, 51 Túlhevitett gőz hatása öntöttvas öntvényekre ............................... 79 Uj ötvözet _ ... ... ... ................. ................................. 126 Vas- és fémforgácsok ... _ ... ... ................. ... ... _ 160 Vörösrézre való bevonás .............. ... .... 116 Elektrotechnika. A berlini villamosmíívek ... .................. ... 167 A kvarczlámpáról... ............................ ... 38 A Niagara vízesése ...................... ... ... ... — 150 A villamos áram. Irta : Mezey Bertalan ... .............. 95 A villamos erő .......................— — .... .......................... ........... 116 A villamos izzólámpák ... ... ... ... 159 A villamos kézi fúrógépek ... ... ... ........................................ 126 A villamos motorkocsi _ _ _ ... ... ... . . .......... 150 Az elektromos energia a törvényhozásban... .......... ................. 166 Edison-akkumulátorok __ _ ... ... ... ... ... 183 Elektromótorok ... ................. ..._... _ ... _ ... 159 Elektromotorok üzemzavarai. Irta: Straub S. ... ... ... 149 Elektromos mótoromnibusz ... ... ............................................... 79 Elektromos utón gyártott aczél minősége ... ... _ ... ... 29 Izolátorok és szigetelő anyagok ........................ ... .................. 116 Modern kapcsoló tábla tervezés ............................................. 37 Németország elektromos telepei ................—_ _ ._ ........... 38 Terpentin előállítása desztilláczióval elektromos utón ... __ 37 Újabb ivlámpák... ... ... ... ......................... ... ... ... ... 168 Gázüzem, gázgép, mótor. A Diesel-mótor ____... ..................... ..._ .. .................. 7 A gázkeverék hűtése ... ... _ _ ... _ ... ... ........... 36 A gázmotorok és gőzgépek üzeme és üzemi költségei. Irta: dr. Varsányi Emil _ ... ... ................................ 194 A gázturbina. Irta: Kalef Leó _ _ _ ... _ _ 43, 49, 59, 67 A léghajómótorok ... ................. ... ... ............................... 182 A magyar szenek és a budapesti gázkérdés. Irta : Pfeiffer Ignácz 65 A nagysármási gázerupczió _ ____... ... ......................... 185 A reimsi repülőverseny _ ... ................................................ 158 Az automobilmótorok szerkezeti részeiről. Irta: Böszörményi Jenő 84 Egy önszabályozó fék, motorok effectió lóerőinek meghatározására. Irta: Rolionyi Gyula ... ... ... ............... ... _ _ 109 Gyorsan járó mótorok... ... .......... ................. ... ... ... 15 Haladás a mótor gázfejlesztők szerkesztésében ................. ... 53 Kettős erőfejlesztő rendszer _ _ .... _ _ _ _ ... 71 Kovács-kemencze _ ... ... ... ................. ... ... ... _ 156 Léghajó-mótor ............................................... ................. ... 150 Nagyobb egységű Schmidt-mótorok ........... ... __ _ _ 30 Szénpernye elgázositása ... ............................................... ... 136 Uj Daimler-Automobilmótor ... ................. ... ... _ ... ... 47 Uj izzótest gázvilágitáshoz... ................. ... ......... ... ... 38 Gépek, géprészek. A repülőgépről. Irta: Szekeres Ernő ................. ... ... ... ... 179 A sárkány-repülőgépek alapelvei. Irta: Neufeld Ármin ... ... 198 A szivattyúk. Irta: Kovács Miksa... ... ... ... ... ... 11 Repülőgépipar _ _ —.............. ... ... _ _ ... ... 107 Mezőgazdasági gépek kiállítása _ ... ... ................. .......... 110 Gőzgép, gőzüzem. A gőzgép beszerzése ... ... ................— .... .......................— 143 A gőzgép üzembe helyezése ____... ... _ ..._... 121 A túlhevitett gőzzel működő lokomobilok ................... ... 79 A Vauclain-féle gőztulhevitő ... ................. ... .. _ — 5 Az indikálás és a mozgásarányositók.. ... ................................ 68 Baleset egy gőzturbinatelepen ... _ _ _ ... ___ ... 30 Elzáró szelep kicserélhető szelepüléssel ... .... .......................... 189 Fáradt gőzzel hajtott turbinák ... — 136 Frikart legújabb körhenger-tolattyus vezényműve gőzgépek számára 178 Gőzhengerek kenését szabályozó készülék ... ... _. _ ... 21 Gőzkipuffogó fej _ _ —...........................— ... — _ — 78 Gőzkotrógép a Balatonon ........................— — ... ... ... 38 Gőzturbinás hajók elektromótoros hajtással ... — 15 Gőzturbinás lokomobilok ... ... ... ................ — 181 Gőzvezetékek biztonsága. Irta : Vázsonyi Jenő................ . ... ... 19 Tehermentesített kétüléses szelep ... ... ............................... 36 Túlhevitett gőzzel működő gőzgépekről. Irta: Lukács f. — 163 Tulhevitők alkalmazásáról ......................... — — — — 119 Turbokompressorok _ ._ ... — — —.- 176 Kazán, kazánüzem, felszerelések. A gőzkazánok rozsdamarásainak okairól _ _ ... —................ 131 A gőzkazánvizsgáló egyesületről. Irta : Reitter Ferencz... ... ... 6 A kazánkő befolyása .... ... ... ... ... — — 143 A kazánkő eltávolításának uj módja ................ — 73 A kazánok felállítása és vizsgálata ............................................... 158 Jt rmm -3 KAZÁN- ÉS GÉP-ÚJSÁG

Next

/
Thumbnails
Contents