Kazán- és Gépujság, 1911 (10. évfolyam, 1-24. szám)

KAZÁN- ÉS GÉP-UJSÁG SZERKESZTIK: PFEIFER IGNÁC és PÉTER JENŐ MŰEGYETEMI NY. RK. TANÁR MÉRNÖK 1911. TARTALOMJEGYZÉK. X. ÉVFOLYAM. Anyagvizsgálat és megmunkálás. A carborundum alkalmazása különleges aczélok gyártására ... _164 A folyadékok összenyomhatósága _ _ _ ... _ ... 128 A folytvas kilágyitásának veszedelmes hőfokáról ... ......................... 83 A Fornier-féle távhőmérő ........__ .... .......................................... 167 A kovácsszén minőségének megvizsgálása ... ......................... ... 27 A legjobb csapágyanyag ... ... ........................... .................. 76 A legjobb tűzálló tégla. Irta : Hermann Miksa ... ................... ... 67 Aluminium alkalmazása a vasanyagok öntésénél ......................... 71 Ammoniumszulfát előállítása kokszkemenczegázokból.. .........................118 A réz és ötvözeteinek autogénhegesztéséről ... ... ................... 14 A stereopyrométer .... ... .... ...........................................................167 A szén egyesülése oxygénnel ... ... ... ....................... ... 28 Autogénhegesztésü gázcső nyomási próbája ... ................................. 102 ..A vasanvagok minőségi átvételéről. Irta: Hermann Miksa ... ... 75 A vas előállításának története. Irta : Péter Jenő, mérnök ... ... 145, 153 Az aluminium autogénhegesztése _ ... _ ... _ _ _ ... 40 Eljárás kerékabroncsok mikroszkopikus megvizsgálására ... ... ... 196 Folyékony tüzelő szállításának biztosítása ................................... ... 142 Gőzolajtalanitók felhasználása a kenőanyag megítélésére. Irta: Péter Jenő, mérnök ... ... .................. ... .......................... ... 125 Haladás a czementálásban .................................................. ........... 14 Haladás a szikrapróbában. Irta : Hermann Miksa ... ... ... _ _ 1 Kovácsoltvas csövek megvédése elektrolysis ellen _ ... ... ... 128 Műkövek ... ... .... .................. ................................................... 28 Nagy szilárdságú fémötvözet... ... .................................................... 21 Öntöttvasforgácsok beolvasztása kupolókemenezében.. ............... ... 36 Öntöttvas méretnagyobbodása ismételt hevítés folytán ... .. _ 86 Öntöttvastárgyak émaille-al bevonása ... ... ................... ... ... 103 Platinapótló anyag ... ... ... .......................................................... 104 Vanádiumaczél ... ... — ... ................................. ............ 71 Vasanyagok minőségi átvételének feltételei. Irta : Hermann M. ... 97 Vasérczek előkészítése a vasgyártás czéljaira. Irta: Dömötör Pál ... 161 Vörösréz ólmozása............................ ... ... ........... ........... ... 118 Elektrotechnika. A dynamókefék gondozásáról .............................— ... — — — 134 A német elektromos telepek fejlődése 1910-ren ... ... — ... 70 A robbiai vizmű-elektromostelep ... ... .. ................— —. — 6 A világ legnagyobb elektromos telepe ..................... — _. — 196 Az elektromos áram hatása a vasbetonra ... ... ... ... ... ... 176 Az elektromos áram hatása az emberi szervezetre. Irta: Kisfáludi Lifthay Károly ... ... ... ... ... ... 122 Az ivlámpák kezelése ... ...................................... .................. 83 Az olasz államvasutak elektromos üzemei ... ... ............................ 53 Balesetek a porosz bányaművek elektromos üzemeiben .................. 15 Bányalégbiztos elektromos motorok vizsgálata ................. . — ... 15 Elektromos nagyvasutak áramnemének megválasztása ... ... 185 Elektromos művek gépeinek és egyéb tartozékainak élettartama _ 15 Elektromos rézeló'állitás közvetlenül érczekből ................................... 30 Elektromosság a mezőgazdaság szolgálatában. Irta: Martos Viktor, magánmérnök .......................................... .......... — — ... 49 Elektromos vontatómozdonyok a Panamacsatorna részére ... .. 185 Kehérfényü higany ivlámpák . . .................. ........... — — — 79 Haladás az izzólámpagyártás terén — — — ­.......... — — 185 20000 kilowattos turbodynamók ... — — — — ....................... 23 750000 Voltos vizsgáló transzformátor ... ... ........................... 196 20000 kilowattos turbodynamók ................... .... — — — — 195 Kazánkőképződés transzformátorok hütőkigyócsöveiben ........... 23 Kísérletek egy 100000 Volt feszültségű vezetéken ................. . ... 53 Közúti vasútüzem, Edison akkumulátorokkal .................................... 158 Mezőgazdasági táveröátvitelek kisgazdák részére .................................. 195 Négyezer lóerős elektromosan hajtott turbinacompressor ........... 30 Nemzetközi pályázat egy elektromos bányászlámpára... ....................117 Norvégia vizierői és elektrochemiai ipara _ ... .................... 158 Önműködő elektromos világitó berendezés............................ .... ... 166 Reverzáló hengerjáratok elektromos hajtásának fejlődése ........... 29 Sinnélküli elektromos vasúti kocsi ... .......................... ... ............ 116 10000 kilowattos transzformátorok ... ... ... ... ................ . 95 10000 volt feszültségű akkumulátortelep ... ... ... .... _ ... 85 Újítások a Prony-féle féken .................................. ... ... _ ... 118 Uj akkumulátoros mótorkocsi .................. ... ........................... 95 Uj nagy universális hengerjárat Gary-ben... ... ... 116 Gázüzem, gázgép, motor. A Benz-gyár átkormányozható hajó-Diesel-mótora .......................... 186 A Dissousgáz-oxygén-hegesztés ... .........................................._. ... Hl A gázmótorok kezelése. Irta : Ordódy János... ................................... 137 A Humphrey-félc szivattyú ... ... ... ... ... ... Kő A kissármási gázkitörés. Irta: Pfeifer Ignácz... .................................. 169 A Knight-féle tolattyus automobilmótor ... ... ................... ... 95 A legnagyobb fekvő Diesel-motor ... ... ... ... .................. ... 54 A repülőgép szerkezete. Irta: Horovitz Lajos gépészmérnök... 65, 114' A repülőgép-versenyek czélja. Irta : Horovitz Lajos gépészmérnök _ 121 A rotamérő ... ................................................................................... 55 A Thomas-féle gázmérő... ... .................. ... ... ................... 114 Diesel- és szivógázmótorok üzeme........................ .. ... ... ... ... 115 Diesel-mótor ... ................................................................................... 149 Diesel-mótoros mozdony ... _ ................... ... ............................143 Egy Sviderszki-féle nyersolajmótor .................. .. _________ 31 Elektromotorok a kisiparban. Irta: Mezey Bertalan ... _... 9, 18' Földfeletti gázvezeték ............................................................................. 86 Gázkátránynyal hajtott Diesel-motorok .................................. ... _ 78 Generátorok mozgó rostélylyal _ ... .................. ... ... ... 103 Gyorsan járó Diesel-motorok ... ... .................. ... _... 70 Hordozható dissosugáz-fáklya. Irta : Murai Vilmos .................. ... 99 Kátrány alkalmazása Diesel-motoroknál ... ................. .... ... 94 Kétszeresen működő átkormányozható kétütemű Diesel-mótor ... 86 Kétütemű gázszivattyu ... .................. .................................... .... 86 Knight-féle szelepnélküli gázmotor-rendszer ... ............................ 110 Kokszológáz Martin-kemenczék fűtésére ... .................. ... ... 62 Kupper-féle rotaméter ... .......................... ... .................. ... 110 Martin-kemenczék fűtése kokszolók gázával.. ............... ................._ 63 Miért törött el a gázgép hengeie? .......................... .................. 39 Nagy gázerőmű ................. . ... ........................................................... 55 Oxyacetylén-berendezések üzembiztonsága .................................... 156 Oxygénpalaczk-explozió. Irta : Bermann Miksa ......................................13o Tengeri hajó szivógázmótorral és Töttinger-transzformátorral _ 62 Uj átkormányozható szivógáz-hajtógép ... ............... ... ... 96 Uj eljárás nagyolvasztók gázának tisztítására ... ... ... ... ... 54 Világitó-hajó Diesel-mótorokkal ........... ... ... ... ... ... _ 62 Vitorlás hajók tömegáruk részére kisegitő Diesel-mótorokkal ... 30 Gépek, géprészek. Alumíniumból készült hajtótárcsák, gyalugépek részére .....................152 A mezőgazdasági gépek fejlődése ... ... ... .................................. 5 Csapágyak melegedését jelző készülék. Irta : Rolonyi Gy. gépész­mérnök ... ... — — — — ............... ... — .. 180 Csőrugók _ ... ........... ..........................................-I ...__... 168 Eszterganyeregszeg golyós csapágygyal.................................................. 152 Fogaskerekek sajtolt pamutnemezből.................................................... 177 •Laza kerékabroncsok és a lazaság megállapítása. Irta: H. M. ... ... 50 Lendkerekek és nagy szijdobok kiegyensúlyozása .................. ... 95 Lenditőkerékrobbanás egy téglagyárban ... _ _ _ _ ... 160 Olajtisztitó gép —......................................._ ........... ................... 119 Rosenkranz-féle uj feszmérők .......................... ... ... ... ... ... 152 Tüzelőrostélyok anyaga és gyártása .................................................. 155

Next

/
Thumbnails
Contents