Kazán- és Gépujság, 1911 (10. évfolyam, 1-24. szám)

Gőzgép, gőzüzem. A gpzduda. Irta: Bermann Miksa ........................................... ........... 21 A telített és tulhevitett gőz ........... ........................................... ... 154 Az egyenáramú gőzgép fejlődése ........................._.................................194 Az egyenáramú gőzgép kérdéséhez ... ................... ... ........... 140 Baleset egy négyfokozatú, álló 2000 kilowattos Curtis-gőzturbinán 151 Compound-mozdonyok sűrített levegőre.................__ ... _ ... 69 Egy compound gőzkompresszornak fáradt gőzturbó kompresszorral való egyesítése ...................... ... ... ... .... 53 Egyenáramú gőzmozdonyok kiömlésének kedvező hatása ... _ 54 Erőművek fáradtgőzének értékesítése gőzfürdőkben .................. ... 185 Fáradt gőzzel működtetett kompresszor ... .................. ... ... 142 Fogaskerékhajtás 4000 lóerős hajtóturbina részére ._ ... ... ... 29 Löketröviditő készülék indikátorok számára. Irta : Rohonyi Gyula 193 Tüzelés nélküli gőzmozdonyok .... ... .................. ... _ ... 37 Uj szerkezetű légpőröly _ _ _ _ .... ............................ 61 Vizütés a gőzhengerben. Irta : Bermann Miksa ... .......................... 57 Kazán, kazánüzem felszerelések. A beocsini kazánexplozió oka és tanulságai. Irta : Bermann Miksa 170, 181 A kazán megvizsgálása és üzeme. Irta : Naszályi József kir. iparfel­ügyelő ............................. ... • ... ... ... ... ... 189 Átlapolási kazánexplozió. Irta : Bermann Miksa ................. 162 Az óbecsei gőzkazánrobbanás ......................................................... ... 25 Az országos gőzkazánvizsgáló egyesület ... _____... ... ... 9 Brunn és Sorensen-féle vizcsöves kazán .................................. ... 13 Csővezetékek jelzése kazánházakban és erőfejlesztő központokban 158 Elektrolysis gőzkazánok rozsdásodásának meggátlására ................... 69 Füstgázok szénsavtartalmának folytatólagos feljegyzése ........... 110 Füstgázok szénsavtartalmát jelző készülék ......................................... 102 Gőzkazánok a brüsszeli kiállitáson ... ... ... ... ................. 100 Gőzkazánok tisztítása ............................ ... _ ... ............................ 129 Höveler-féle cseppfolyós tüzelő-rendszer ............................ ... 158 Kazáncsőfaljavitás autogénhegesztéssel .........., .................. ... ... 108 Kazánexploziók amerikai vasutaknál................................. ... 85 Kazánexploziók, lendkerékexploziók .......................... .................. 158 Kazángenerátor gáztüzelésre... ........... ... ... ... ... ... 195 Kazánjavitás ... ... ... ... ... ... ........................... ... ... 59 Kazánlemez szakadása gyűrűvel merevített buvónyiláson át ... ... 1.41 2140 m2-es Stirling-féle vizcsöves kazán ... ... _... _ ... 29 Kisértékü tüzelőanyagok felhasználása _ ... .. .................. 38 Milyen legyen a kazánház ? ... .......................... ... _ ... ... 132 Nagy elektromos központok kazántelepei .................... .................. 19 . Nagy teljesítményű gőzkazán .................... ..................... .................. 156 Repedések képződése kazánlemezekben ................................._ .... 126 Sajátságos széikazán ... ... ................................................... ...........165 Takarékos tüzelés ................. ... ... ........................................... 131 Uj szerszámok a kazánkő eltávolítására ... ......................................... 133 Vasbeton kazánfalazás .................. ............................ .................... 166 Viztisztitás. Irta: Kreuzer Géza mérnök... ... .................. ... ... 113 Különfélék. A barnaszén brikettek öngyulékonysága ...........................................118 A bázikus Martin-eljárás haladása .......................... ... ... ... 63 Acélkémény egy 10,000 lóerős kazántelep részére ................. . ... 103 A föld vasérckészletei ........................................... ... ................... 123 A fővárosi építésügyi szabályzat egyik határozmányáról ................... 27 A Frahm-féle hajócsillapitó tartányok ........................................... 62 A francia tenger alatt járó hajók egyike .................. .................. 16 A füstkérdéshez ......................................................................... ... 33 Ágycsészék kiöntése. Közli : Lukács J. ... .................................. ... 151 A gépészképzés és képesítés. Irta: Bermann Miksa _ ... __ 105 A hydrogént nagyban legújabban vizgázból állítják elő ... ... ... 70 A kanadai vizierők... ... ... ... .......................................... ... 23 A Krupp-cég vegyészeti laboratóriuma .................. ... _ _ ... 102 A külföldi érceknek német kohókban való fogyasztása ... _ 79 Alagút elektromos kábelek számára ... .................... ... _ _ 32 A Lange-rendszerü uj vízmérő .................................................. . ... 79 A legnagyobb magasnyomású centrifugai szivattyú ......................... . 86 Aluminium fényesitése .............................................. ... ... 119 A Martin-eljárás haladása Németországban ... ... .................. ... 79 A Niagara-vizesés energiája ................................... ................... ... 85 A repülés fejlődésének iránya _ _ _ ... ................................... 51 A tanácsadó mérnök ... ............................ ... _ _ ,.......... 92 Atherium ... ... .................^....................................................... .... 31 A torpedók fejlődése .................. ... ... ...... ........... 136 Automobil-mótor és alváz kipróbálása a műhelyben ............................ 87 A Welster és Bennek-féle kettőseszterga................. .. .................. 31 A világ legmélyebb bányái ... ... — ............... ... ... ........... 16 Az «Apexior» nevű fém- és favédő máz ........... ............................ 16 Az autogénhegesztési ipar Franciaországban... ... ............................168 Az első oceánjáró hajó, mely üzemben van és Diesel-motorral hajtatik 23 Az ipar alakulása a kapitalizmus korszakában .................. ... ... 101 Az ipar mindennapi kenyere. Irta: dr. Varsányi Emil gépészmérnök 179 Az országos Iparegyesület évi jelentése ... .................. ... ... 77 Betonfelületek keményitése ................. ... —............... ... ... 152 Crom-bronz _____... .................................. ... .................... 31 Csatornái hajók hajtása légcsavarokkal .......................... ... .... ... 86 Drótnélküli táviratozás a Csendes-Oeeánon át.... ... .................. 62 Egy 1000 m3-es gáztartány áthelyezése _ _ ... _ ... 79 Fabeton .................— .................- — —...............................— — 16 Fahidak tűzbiztonsága ............ ... ................................. ... ... Fáradtgőz-turbodynamók ........... ... ... ... ... — ........... Forgácsok brikettezése ........... ........................... ......................11S Földhengerlő mótorüzemre ... ......................................................... 23 Gőzdudák és mótorsyrének ... ... ... ......................................... 63 Gőzhajó folyékony tüzelőanyag szállítására ... ... ... ... 62 Hordozható csiszológép ... ... ... .......................... ... ... ... 80 Ingás keménységmérő ... ... ... ... ..............<. ... 0 Izzó szén hatása vízgőzre ... _ ... .................. ... ... ... ... 32 Kátrányolajtüzelések alkalmazási terei ... ... ............................ 195 Kémények vasbetonból és téglafalazásból ... ...................................167 Kéregöntésü kerekek. Irta: Bermann Miksa ......................... ... 150 2240 m. mélységű földfurat ... • ........... ... ... ............................ 56 Két nagy olajtartány ........................... ... ... ............ 23 Kísérletek a szónporrobbanás veszélyének megállapítására _ _ lb;j Kisértékü tüzelőanyagok kihasználása ........... ... ... .................... 10. Koppers-féle kokszolóoerendezés _ ... ... ................... ... ... 135 Kőszén tárolása levegő elzárása mellett ... ................ ... ... 86 Közvetve fütött száritókamrák... .................... ........... .................. 71 Magyarországi világítási naptár. Irta: K. Lifthay Károly ... 73, 82, 89 Munkásbiztositás és magánjogi kártérítés ... ................... ... 7 Nagy olajtartányok ................................................................................. 55 Nagyolvasztók léghuzamának szállítása chlórcalciummal ........... ... 104 Önműködő házi vízvezeték berendezések ........... ... ... ... ... 86 Öntvényminták formahomokból olajjal keverve ........... ... — ... 63 Öntöttvas forrasztópor .......................................................................— 168 Pneumatikus kalapács beton és aszfaltjárda feltörésére ... _ ... 160 Repülők balesetei ... ............................................ ........................... 115 Rézzel bevont folytvas-drót puhitása ........................................... ... 31 Szakitási kisérletek... ... ......... ... ... ... ... ... ... — 143 Szalagfűrész aczéltömbök számára................. . ... ............................ 7 100 tonnás Martin-kemencze ................ .................. ................... 104 Szénszállitó gőzhajó ......... ... ... ... ................................... ... 87 Szijtárcsa igen nagy kerületi sebességre ... ... ... ......... .:. 16 Tartós fekete színezése az alumíniumnak ................. . ... ... ... 119 Távolbairó központ ................... .............. ... ....................... ... 11.9 Teherautomobilok ................... .................... .................... ........... 39 Turbinás fúvók amerikai nagyolvasztókban .................. ... ........... 62 Tűzveszélyes folyadékok megóvása tűz ellen ... ... ... 71 Újabb kisérletek hajóingást csillapító tartányokkal ... _ ... _ 119 Uj vacuum cleanerek .................... ... ... ................. ... 168 Uj Whitehead-féle tenger alatt járó hajó ... __ ... ... — ... 86 Vasbetonhid eltolása ................................. . .......................... . . 118 Vízerőművek.. ....................... _ ... ... ... — .. 167 Yiznyomásu sajtó dugattyú nélkül ........... ... .................— ... Zajos üzemek ... ... ... ............ ... __ — ... __ ... 107 Zörejek és rázkódtatások csillapítása... ......................... ... ... 120 Szerszámok, szerszámgépek. A legjobb bőrhajtószij . .................. ........... ... _ ... ... .. 124 A szerszámaczélok minőségi átvételének feltételei. Irta: Bermann Miksa felügyelő ........... .... ... .. ... ... ... ... ... 182,192 Gyorsaczélcsigafurók köszörülése .......................................................... 159 Hydropneumatikus sugárfurógép ... ... ... .... ... .................. 163 Uj aczéllemezek vas és- aczéllemezek antogénvágására ... ... ... 111 Uj szögecselőgép _ .... ... ......... ... ... .................. ... ... 134 V asut. A Boirault-féle önműködő kocsikapcsoló ... ... ................... ... 78 A Borsig-réle pneumatikus mozdonyok ... ........... .................... 15 Aczélból való személykocsik ................................... .................. ... 54 A Gombos-Erdődi vasúti Duna-hid ... ... ......................... ... 70 Aláékelt hordrugó a mozdonyoknál. Irta : Pilczer Ignácz gépészmérnök 60 A legnagyobb mozdony ... ... ... ... ... ... ... 94 A legnagyobb vasúti komp .......................... ... ... _ ... ... 79 A legnehezebb mozdonyok ... ... ................... .......................... 84 A sínek hullámos kopásáról .......................... ... ... ................... 18 Auto-omnibuszforgalom a vasút üzemében ........................................... 38 A Vácz— Budapest—Gödöllői villamos vasút kísérleti üzeme — 159 A vonóerő mágneses fokozása... ..'........................ ................................. 5 Az elektromos üzem bevezetése a Boston környékén levő vasutakon 6 Benzol-elektromótoros kocsi próbamenetei .......... ... ... _ ... 84 Csavarhajtásu gyorsvasut .................... .................... .................. 175 Egyenáramú motorkocsik és mozdonyok ................... ... ... ... 116 Forgalmi akadály a vácz-gödöllői villamos vasútnál ................. . 85 Magánvasutak személykocsijainak világítása acetylénnel ........... — 159 Motoros pályakocsi felépítményi munkák részére — .... ... — 6 Mozdonyok olajtüzelése .......................................................................... 95 Nagy gáztartánykocsi saját nyomószivattyuval .................. ... — 116 Nagy kettős mozdony... ................................................. ... ... ... 78 Négytengelyü vasúti mótorkocsi Edison-accumulátorokkal ... ... 15 Nyers olajtüzelés az osztrák államvasutak mozdony üzemében ... — 39 Prairie-rendszerü mozdonyok átépítése Amerikában Mallet-moz­donyokká ... .................................. ... ... _ ... — ... 54 Száz tonnás vasúti forgódaru ................. . .................. .... ... 84 Tagolt Mallet-mozdonyok ........... ... .................................— _ — 62 Tűz nélküli mozdonyok _ _____... ...................................... ... 78 Újfajta tüzszekrény támcsavarok nélkül ................................. ... — 15 Uj lokomotivalak ........................._ ................................. ... ... 116 Vasúti kocsitengelyek fordulatszáma perczenként ... ................... 53 Villamosán fütött gőzkazánok, villamos vonatok gőzfűtése számára 75 Vonatok megállítására szolgáló önműködő berendezés ...................134

Next

/
Thumbnails
Contents