Közuti és Vízi Közlekedés, 1946 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1946-09-01 / 1. szám

o v KÖZÚTI ÉS VÍZI AZ ORSZÁGOS GÉPJÁRÓMÚUGYI ÉS KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI BIZOTTSÁG (VIII., JÓZSEF-KÖRÚT. 6) — A KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HAJÓZÁSI FŐ­OSZTÁLYA (VII., DOB-UTCA 75/81.) — A MAGYAR NEMZETI SZABADKIKOTÖ ÉS TENGERHAJÓZÁSI VÁLLALAT (IV., JÓZSEF NÁDOR-TÉR 1.) HIVATALOS SZAKLAPJA MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN. — ELŐFIZETÉSI DÍJ FÉLÉVRE 12 FORINT. — CSEKKSZÁMLA SZ.; 8042. TARTALOM: A közlekedésrendé­szet a felszabadu­lás után Dr. Szebenyi Endre A magyar gép- járóműközlekedés mélypontja és emelkedése Seres Tibor El kell távolítani a reak­ciót a motorosítás út- jából Dr. Vitegrády József Cél a közlekedés fej­lesztése Dr. Dárday József A csepeli kikötők jelen­tősége a magyar jövő szempontjából Sármány Dénes újféléd a dunai hajózás Lakos Pál Rendet a közlekedésben Polgár Dezső Hivatalos közlemények Próba rendszámok en­gedélyezése A dunai hajózás rend je stb., stb. ÁRA 2.50 FT. A SZABADSAG-HÍDON MEGINDULT A FORGALOM FORD MOTOR R.T. BUDAPEST, XIII., VÁCI-ÚT 4 5. TELEFON: 180 — 466

Next

/
Thumbnails
Contents