Lakatosmesterek Lapja, 1929 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1929-11-10 / 1. szám

£ 1(72/79 LAKATOSMESTEREK LAFJft Lakatos, puskaműves, késes,, reszelővágó, lánckovács, csattos, sarkantyús, kardműves, mérlegkészíto, vasesztergályos, vasöntő, autószerelő ipari szaklap A BUDAPESTI EGYESÜLT LAKATOS STB. IPARTESTÜLET ÉS A LAKATOSMESTEREK ÉS ROKONSZAKMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Ipartestületi tagok tagsági dijuk fejében kapják Előfizetési dij negyedévre . . . P 2.50 Főszerkesztő: SAJÓ JÁNOS ipartestületi elnök Felelős szerkesztő : SÓTY ZOLTÁN ipartestületi alelnök 1929 november 10 :: 1. évf. 1. szám Budapest, VII., Nyár-utca 6. * Telelőn: J. 425—77 Megjelenik minden hó 10-én és 25-én L /°° LAKATOSARUGYAR különleges gyártmányai: Redőnyök Napellenzők Serleglánc kutak JIL Elemér-utca 31 • I' TELEFON : 314 — 33 TAKARÉKTŰZHELY SZÁLLÍTÁS. Bu­dapest székesfőváros tanácsa nyilvános verseny- tárgyalást hirdet a IX., Gubacsi-úti kislakásos telep lakásai részére szükséges 200 darab taka­réktűzhely szállítási munkáira. A vonatkozó költségvetési kiírás nyomtatványai ivenként 80 fillérért kaphatók 1929. évi október hó 31-től kezdve naponta délelőtt 11 — 1 órák között a székesfővárosi tanács II. (középítési) ügyosztályának IV., Központi városháza, III. era. 342. sz. szobájában. A szükséges felvilágosítás megszerezhető Frisch­feld Ede műsz. tanácsos úr előadónál, a Köz­ponti városháza, III. em. 328/b. ajtó alatti hiva­talos helyiségben. Az ajánlatok 1929. évi november hó 19-én délelőtt fél 10 óráig a tanácsi II. (középítési) ügyosztály III. em. 350. sz. szobájában adandók be. Az ajánlatok ugyanazon tanácsi ügyosztály üléstermében (III. em. 354. sz.) 10 órakor fog­nak nyilvánosan felbontatni. >i n#i ^ O O TiitumiiMnmiiiiHiiiiniiiMiHMiiimiiiiiMimiiiiiiHfiriiuiiiiiMiuiiiiiMtiiiiiiilniiiHnunMinuiniilniiiii A Magyar Külkereskedelmi Intézethez a kö­vetkező üzleti érdeklődések és közszállítási pályá­zatok érkeztek. Az üzleti lehetőségek és köz­szállítások iránt érdeklődő szakmabeli cégek for­duljanak az Intézethez : V., Mérleg-utca 3 (záró­jelben az árlejtés időpontja). Bulgária : az államvasutak igazgatósága részé­ről : 229 tonna csavar és sinszeg (1929 novem­ber 26), 80,000 kg. vasékek talpfák részére (1929 november 22), a középítési minisztérium részéről : 2000 darab balta (1929 november 22), 5000 darab lapát (1929 november 22), 1000 darab vasvilla (1929 november 22), 1000 darab vasgereblye (1929 november 22), 6000 darab kalapács (1929 no­vember 22). tiiiiiiiiiijHiiiiiiiiiijHiiii'WHi|Hllll|i||ii||iiniiiniJM!i|i|M1iiMiinniiiiMi*nniii'JUHiiiiii'ift|niiii'iiMl|i|iiiiiiMi|lll|niimHiMiiiiij| HS^»S)<a*í3(5í^íS<SífSSí*SS)(K*fS<SÍ*iS><SÍ*SS(SÍ*fS<SÍ*lSS^sS(SfíSGÍ*í3SÍ*taSS^í£)<fS*í3<SS*ÍS)SS^íSSÍ*iS>Sí*SS)n. 1 GANZ-DANUBIUS BUDAPEST | I Sürgönyeim: v irXKáfiwai nf 01 Távbeszélő: p | GANZC0M BUDAPEST A-, WODdilydl”UI 01 461—19 @ 329—51 | motorok a legtökéletesebb erőgépek! MOTOROK 2-től 300 Le teljesítményig! Kedvező fizetési feltételek! XX XX TRANS MISSI ÓK! MAGYAR RÉZÁRÚ- ÉS FÉNKERESH RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, V., BERLINI-TÉR 9 :: TELEFON: b. 914-48 Sárga- és vörösréz lemezek, csövek, rudak és huzalok. lakatosmesterek és Rokonszakmák Országos Szövetségé-ben llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BUDAPEST, VII., NYÁR-UTCA 6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Kaphatók: SZEGEZŐLAKATOSMUNKÁK PENGŐS ÁRSZABÁLYA Ára: (bekötve) 2 pengő LAKATOS VÁLLALATI MUNKÁK IRÁNYÁRAI Ára : 2 pengő

Next

/
Thumbnails
Contents