Lakatosmesterek Lapja, 1930 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1930-01-10 / 1. szám

LAKATOSMESTEREK LAPJA Lakatos, puskaműves, késes, reszelővágó, lánckovács, csattos, sarkantyús, kardműves, mérlegkészítő, vasesztergályos, vasöntő, autószerelő ipari szaklap A BUDAPESTI EGYESÜLT LAKATOS STB. IPARTESTÜLET ÉS A LAKATOSMESTEREK ÉS ROKONSZAKMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Ipartestületi tagok tagsági dijuk fejében kapják ELŐFIZETÉSI DÍJ: egy évre . P 10.— © félévre . P 5.— Főszerkesztő: SAJÓ JÁNOS ipartestületi elnök Felelős szerkesztő : SÓTY ZOLTÁN ipartestületi alelnök 1930 január 10 :: II. évf. 1. szám Budapest, VII., Nyár-utca 6. - Telefon: J. 425-77 Megjelenik minden hó 10-én és 25-én SJ71 9,049% li4fíilWnilliimffliiiiiilliiii|4Vfw#rt1i\^Utfiriiliii^i LAKATOSARUGYAR különleges gyártmányai: Redonyö k Napellenzők Serleglánc kutak Hydappst, dll., Elemér-utca 31 TELEFON : -JU-314— 33 Külföldi árúkereslet. Buenos-Aires \ mezőgazdasági gépek, szer­számok, automobil, kerékpár és alkatrészeik 54089. Alger I szerszámok, csavarhúzó, fúrókészülé­kek, automatikus kisfürész villamos hajtással, ház­tartási cikkek 54708. Tientsin \ gépek, szegek, vasárú, vili. motor 55830. Az érdeklődő cégek forduljanak a számra való hivatkozással a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara exportirodájához : V., Alkotmány-utca 8. Levélhez válaszbélyeg csatolandó. A Magyar Külkereskedelmi Intézethez (V., Mérleg-u. 3) a következő üzleti lehetőségek ér­keztek : Istambúl l kályhaalkatrészek (278). A kazanliki katonai felszerelési gyár részéről : szerelvények és gépek szállítása (1930. jan. 12). MEGHÍVÓ. A Lakatosmesterek és Rokonszak­mák Országos Szövetségének végre­hajtó bizottsága 1930. évi január hó 16-án, délután 5 órakor VII., Nyár­utca 6. szám alatt ülést tart. TÁRGY: 1. A gazdasági helyzet következtében teendő intézkedések. 2. Folyó ügyek, jelentések. 3. Közgyűlés előkészítése. Elnökség. 1 GANZ-DANUBIUS BUDAPEST f I Sürgönyeim: v út Q1 Távbeszélő: | I GANZC0M BUDAPEST A., (VUDdílydrUl öl 461—19 o 329—51 § 1 motorok a legtökéletesebb erőgépek! 1 I MOTOROK 2-től 300 Le teljesítményig! 1 | Kedvező fizetési feltételek! SS TRANSMISSIÓK! | MAGYAR RÉZÁRÚ- ÉS FÉNKERESKEDELPII RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, II., BERLiNl-TÉR 9 » TELEFON: L.914-48 Sárga- és vörösréz lemezek, csövek, rudak és huzalok. Epületvasalások BUDAPEST, VII, THÖKÖLY-ÚT 3 HERSKOVITS MÓR legolcsóbban beszerezhetők M Telefon: József 402 — 43- VASKERESKEDESEBEN ■

Next

/
Thumbnails
Contents