Lakatosmesterek Lapja, 1940 (12. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-10 / 1. szám

Lakatos, autószerelő- és javító, késes-köszörűs, mérlegkészitő, puska­műves, reszelővágó, vasesztergályos és vasöntő ipari szaklap A BUDAPESTI LAKATOSOK STB. IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Ipartestületi tagok tagsági dijuk fejében kapják ELŐFIZETÉSI DÍJ: egy évre P. 6— félévre P. 3.— Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VII., Nyár-u. 6. Telelőn: 142-577 XII. évfolyam 1. szám 1940 január hó 10 Megjelenik minden hó 10-én és 25-én Anyagkészletek zár alá vétele A m. kir. minisztérium 12227/1939. M. E. számú rendeletével a korábbiakon kívül zár alá vette a következő anyagoka' : Sor­Cikk megnevezése Öntöttvas töredékek: itvény töredék ...................­...... védelmi öntvény töredék — ......... Nyersvas: i nyersvas ................................. Ferro-ötvözetek : silicium—, .......................................... Ólom : iztásra szolgáló ólomötvözetek (fc Horgany : organy ....................................... nylemez, -rúd ............................. Aluminium : Vámtarifa Az a mennyiség, amelyen felüli készlet zárolva van akkor hatályba is lépett. Fémek, hulladékok, fél- és készgyártmányok árának megállapítása A sárgaréz épületveretek rögzített gyári eladási árainak felára 1939. október 30-tól legfeljebb 15 százalék. A gyári e'adási á akra vonatkozó felárnak a viszonteladók részéről történő összegsze­rű áthárítása helyett a rögzített viszontel­adói és fogyasztói árakra 1939. december 19-től 12.5 százalék felár számítható. A sárgaréz facsavarok felára: gyári árakra 5%, viszonteladói árakra 4<>/o fogyasztói árakra 3% 723 723 50 q 50 q A horganylemez felára 1939. december 21-től a gyári eladási árakra 100 kg-ként 722 100 q legfeljebb 12.70 P. Az engedélyezett felár az azt terhelő 722 10 q forgalmiadéval (adóváltsággal) növelhető. Közületek számára történő szállításoknál 770/b 1 q felszámítható felárak mértéke a rende­lési árak felülvizsgálata alkalmával külön 772/a i q nyer megállapítást. 772/b, c 2 q A rendelet, amely fémenként a felára­kat és legmagasabb eladási árakat tételsze­775/a 0.5 q rüen sorolja fel, a Budapesti Közlöny 1939. számában jelent meg és ugyan­december 24-i számában jelent meg és ugyanakkor hatályba is lépett. Az árellenőrzés országos kormánybizto­sa 10.690/1939. sz. rendeletével megálla­pította a réz, ón, ólom, horgany, valamint ezen fémekből készült fémipari fél- és készgyártmányok és azok hulladékainak 1939. augusztus 26. napján fennállott el­adási árához számítható legnagyobb fel­árakat . A rögzített árak és felárak külön téte­lekben állitandók számlába. Minden olyan fémipari fél- és készgyárt­mány rögzített ára, amely az előbb felsorolt anyagokból legalább 15 sulyszázalékot tar, talmaz, oly felárral növelhető, amely az illető gyártmányban levő fémmennyiség aránylagos súlyának megfelel. Á drágaság jelzőszámai Az a'ábbiakban adjuk a létfenntartási költ­ségek 1939. december végére vonatkozó jelzőszámait: Élelmiszerek Ruházat Lakás Fűtés, világítás Vegyes kiadások Mérlegelt átlag: December folyamán majdnem változatlanok 114.16 98.41 144.34 124.42 112.00 96.54 155.20 133.78 154.24 132.95 129.94 112.01 az élelmiszerárak maradtak, csupán

Next

/
Thumbnails
Contents