Magyar Energiagazdaság, 1956 (9. évfolyam, 1-12. szám)

II Ledács Kiss Aladár : Szélenergia — a mezőgazdaság olcsó energiaellátása ........................................................... 273 Fritsch Max : A Német Demokratikus Köztársaság villamosenergia-gazdálkodásának fejlődése és pers­pektívái ..................................................................... 278 Szénenergia-gazdálkodás a Szovjetunióban.................... 280 Energianorma-számítási munkalapok........................... 282 Dóry Béla—Feigl Vilmos : Hővető alkalmazása köz­ponti fűtésnél ........................................................... 286 Egyesületi híreink............................................................. 287 Szemle................................................. 242, 259, 265, 272, 279 Mayer Béla : Új-típusú hazai gyártású, Mamut-hő­fokszabályozók ........................................................... 350 Sík Béla : Az energiamérlegek jelentősége az energia­normák szempontjából ............................................. 353 Lomb Frigyes : Acélhengerműveink hengercsapágyazása és a villamosenergia-fogyasztás.............................. 355 Dóry Béla : A kemenceajtó önzáró felfekvése ............ 356 Egyesület hírek................................................................. 358 Az energia, mint a fejlődésben elmaradt országok fejlő­désének egyik tényezője .......................................... 360 8. szám, augusztus Szalay József : Atomerőművek szabályozása ............ 289 Dr. Kovács Klára : Hidrazin alkalmazása oxigénkorró­zió leküzdésére ......................................................... 297 Ócsay Mihály—Pető József: Visszahűtéses kondenzációs erőművek vízszükséglete ......................................... 302 Háda Sándor : Kis sülőképességű kőszenek elgázosí­tása ............................................................................ 306 Horváth József, Széli Tamás, Gerzanits József, Kárpáti Béla : A klóraminos hűtővízkezelés első hazai tapasztalatai............................................................... 310 Mersicli Miklós : Javaslat lehozott vízállásmutató új­szerű megoldására.................................................. 314 Peredy Sándor—Ferenczy Ödön : Számítási módszer az épületfűtés tüzelőanyag-szükségletének gyors meg­határozására ............................................................... 316 Dóry Béla : Takarékosság a sűrített levegő felhasználás előtt történő előmelegítése által ............................. 323 Gergely Andor : Az üzemi energiagazdálkodás néhány kérdése ....................................................................... 324 Lomb Frigyes : cos <p javítása külföldön ...................... 326 Gergely Andor : Csarnokvilágítás fénycsővel............... 327 Szemle................................................................................ 328 9. szám, szeptember Haidegger Ernő : Századunk energiagazdálkodási problé­mái ............................................................................................... 329 Dr. Vándor Ferenc : Rádioaktív sugárhatások és sugár­sérülések ..................................................................... 339 Dr. Predmerszky Tibor: Megengedhető sugárdózisok, sugárvédelmi módszerek ........................................... 343 Polanszky Béla : Önműködő szabályozó szelepek át­mérőjének megválasztása és szerelése .................... 348 Szemle................................................................................................................. 349 10. szám, október Naszályt László : Az atomenergia-telepekhez szükséges árnyékoló anyagok ................................................... 361 Zselev Borisz: A szén értékeléséről.............................. 366 Helzler László A kötőanyag szerepe nemsülő szenek kokszolásánál............................................................. 369 Dr. Bácskay Gyula : Korróziós kérdések a pakuratüze­léssel kapcsolatban ................................................... 376 Boda László : Megcsapolás helyének megválasztása ... 380 Bátor Béla : Tüzeléstechnikai kutatásaink legújabb eredményei................................................................. 386 Pattantyús Abrahám Géza (1885—1956) .................... 389 Erdélyi István : Új magyarázat Dalton problémájára és egy entrópiával kapcsolatos javaslat ................ 390 Mira János : Egészségügyi intézmények öntött vas kazántelepeire vonatkozó ke mplex műszaki tüzelő­anyag norma megállapítása ................................... 391 Lomb Frigyes : Energiagazdálkodás a villamos hőkezelő kemencék üzemében ................................................. 399 Szemle......................................................................... 398, 400 11—12. szám, november—december Portechnikai Ankétünk előadásai és egyes fontosabb hozzászólásai ...............................................................401 Németh Éva—Dékán János: A kondenzátor vízkőmentes üzemének feltételei ............................................... 454 Gáncs Lajos : Előmelegítők gazdaságos méretezése ... 460 Kovács Miklósáé—Fabuss Béláné: Barnakőszenek illórész tartalmának meghatározásával kapcsolatos tapasz­talatok ...........................................................................467 Lazarsfeld István : Gázgenerátor számítási munkalap .. 469 Gergely Andor—Stekler László : Üzemek fénycsöves világító-berendezéseinek amortizációs kérdései ... 472 Dóry Béla : Ipari kemencék hőszigetelésének takarékos­sági jelentősége ............................................................474 Szemle............................................................................... 476

Next

/
Thumbnails
Contents