Magyar Festőipar, 1937 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

BUDAPEST. 1937. JANUÁR HÓ XXXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MAGVAR FESTŐ1P A BUDAPESTI SZOBAFESTŐ-, MÁZOLÓ-, FEN] ÉS CIMFESTÓ-, ARANYOZÓ IPARTESTÜIi AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG HIVATALOS „1 E C LA" ZOMRNCLRKK ELPUSZTITHRTRTLRN MINŐSÉG HORVRTH SRNDOR ÉS FIRI FESTÉK ÉS LRKKQYRR R MRGYRR SMELTING HORGflNY FEHÉR KITÜM 0 gyártja a Smelting kohászati és fémművek r.-t Wfflfflm i

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents