Magyar Festőipar, 1940 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-01 / 1. szám

Budapest, 1940. januér ho. £2% £k n wm Magyar Festő A BUDAPESTI SZOBAFESTŐK,- MÁZOLÓK-, FÉNYEZŐK-, CÉG- ÉS C ARANYOZOK IPARTESTÜLET E ÉS AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG HÍVA ■atwi XXXVI. évfolyam 1 s7 ELŐFIZETÉSI Budapesten .......... Vidéken .................. ÁRA ÉVRE: ... 4 P - 5 P Megjelenik minden hónapban SZERKES' Budapp' Sepergetés. 4°V?- jv ■ \i 6 HIVATAL ütoa 73. sz. 46-15. Az alapszabályok előírják, hogy az ipartestület tagjainak anyagi és erkölcsi érdekeit előmozdítani és védeni köteles. Fokozottan kötelessége ezt tenni ezekben a nehéz időkben, amikor vigyáznia kell arra, hogy az a kis darab kenyér, amelyért jó munkát követelnek, azok kezébe jusson, akik be­csülettel megállják helyüket és nem akarnak iparrombolók lenni. Amikor az Álmos-, Beszterce- és Szőlő-, valamint Nagy­fuvaros-utcai kislakások mázoló munkáira vonatkozó áraján­latokat vizsgáljuk, a testület feladata aktuálissá válik, mert megdöbbenve látjuk, hogy a pályázók jelentékeny része komolytalan, irreális kalkuláció alapján nyújtotta be aján­latát a munkák elnyerésére. Ez ügyben — az elöljáróság határozatából kifolyólag — a vezetőség beadvánnyal fordult a főváros Polgármesteréhez. Ebben rámutatott arra, hogy a testület — felhívás alapján — tájékoztató költségszámításait jól átgondolt és alapos kalku­láció mellet benyújtotta és így a döntésnél mellőzhető lenne eme munkálatok körül a verseny elfajulása, amely ha tápot nyerne, katasztrofális kihatással lenne a szakma egész életére. Ha valamikor, úgy ezeknél a jelentősebb munkáknál célirányos volna, ha a főváros döntésével bebizonyítaná, hogy sem a köz-, sem a szakmai érdekeknek nem felelnek meg az olyan ajánlatok, amek a irreális árai eleve kétessé, bizonytalanná jágát, annak tartósságát. A testület Kés helyen lépéseket tett ebben a kihatásaiban .. és meggyőződést szerzett arról, hogy a testül* .asát helyénvalónak tartják úgy a köz-, mint szakmai t pontokból. Az intéző köröl elfogása — a sok szomorú gyakorlati tapasztalat alapján — kialakult, hogy az irreális ajánlatok rohamait vissza kell verni. Ha pedig már itt tartunk, akkor nem késhet sokáig az sem, hogy csak a reális ajánlatok, a becsületes, tisztességes, komoly munka találjanak helyet ebben az országban, ahol mindenkinek tudása,, munkája legjavát kell, hogy nyújtsa, minden protekció és árrombolás nélkül. A munkának csak egy protektora lehet: a jó és mégjobb munka. Mi tudjuk, hogy a munkában is vannak papiros talpú bakkancsok, veszedelmes pótanyagok, vízzel való mázo­lások, tiltott spekulációk, stb., amelyeket éppen úgy kívánatos közérdekből kiirtani és súlyosan büntetni, mint az árdrágítókat. Az árdrágítók ési árrombolók édes testvérek, mert ma és min­denkor úgy volt, hogy az olcsó munka a sokszorosan drága munka. Az ilyen munka pedig csak felesleges tehertételt jelent és semmiféle szükségünk nincsen arra, akkor, amikor nyilvánvalóan tudjuk, hogy az eddigi nélkülözéseken felüliek elé haladunk . . . R MAGYAR SMELTING HORGANY FEHÉR KITCi M Ő Gyártja a Smelting kohászati és fémművek r.-t.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents