Magyar Festőipar, 1942 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1942-01-01 / 1. szám

R MRGYRR SMELTING HORGANY FEHÉR KITŰNŐ Gyártja a Smelting kohászati és fémművek r.-t ZIMMERMDNN ÉS L0VÄSZ Budapest VII. Iósika-u. 13. Telefon: 424-019. Könnyű gipsz-stuckó mennyezetrózsák, lécek és teljes mennyezetek. mmm XXXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. MAGYAR FESTOIPAR A BUDAPESTI SZOBAFESTŐK-, MÁZOLOK-, FÉNYEZŐK-, CÉG- ’ ÉS CIMFESTŐK-, ARANYOZOK IPARTESTÜLETE ÉS AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI!, Wesselényi-u, 73, szám, Telefon: 425-723 H n n w Z e1 p *' «O CfQ_ 23 03 C. < P HM i—< —• HM 03 © 5-1 5T O' ^ N hh 03 ” re o: C S' ~ 3 05

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents