Magyar Gépipar, 1905 (14. évfolyam, 1-25. szám)

282 MAGYAR GÉPIPAR 1905. deczember 25 Miután a vidéki tagoknak meghívót nem küldtünk ime itt közöljük az idei gépészbál meghívóját. 0 nCQniVÓ. AZ ORSZ. GÉPÉSZ- ÉS MÜVEZETŐEGYESÜLET ÉS NYUGDÍJINTÉZET „ÖZVEGYEI ÉS ÁRVÁI“ ALAPJA JAVÁRA 1906. ÉVI JANUÁR HÓ 13-ÁN A KATHOLIKUS-KÖR DÍSZTERMÉBEN ÉS ÖSSZES HELYISÉGEIBEN (IV., MOLNÁR-U. 11.) ******* HANGVERSENYNYEL EGYBEKÖTÖTT ******* TÁNCZMULATSÁGOT rendez, melyre és b. családját tisztelettel meghívja a RENDEZŐSÉG Személy-jegy: 2 K. Este a pénztárnál 2.40 K. Család-jegy: 4 K. Este a pénztárnál 5 K, Fölülfizetések és adományok köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Jegyek kaphatók az „Országos Gépész- és Művezető“ és a „Magyarországi gépészek“ egyesületi helyiségeiben a titkárnál, a rendezőknél és este a pénztárnál. Pénzküldemények : Penczák Lajos pénztárnokhoz, (IX., Ferencz-körut 40.) urat ^ MU50R. ^ 1. Nyitány : Rákóczi induló. Előadja a zenekar. 2. Vig monolog : Előadja Schwarcz Kornél k. a. 3. Hattyú dal : „Hunyadi László“ operából. Zongorán előadja: Stosir Mariska k. a. 4. Népdalok : Előadja Miróczky Etel k. a. Zongorán kiséri : Ungár Géza úr. 0 Hölgyek kéretnek egyszerűen megjelenni. 0 Villamos leszálló hely : A városi villamos vasutaknak körforgalmi vagy belvárosi vonalán jövet: az Eskütéren. 0 A zenét az I. honvéd gyalogezred zenekara szolgáltatja. 0 Kezdete pont 8 és fél órakor, táncz reggelig. Tánczrendező: HRCSA BÉLA. Védnök: • SCHŐLLER MIKSA a Ganz-törzsgyár igazgatója. Tiszteletbeli elnökök : MIRÓCZKY JÁNOS, HOLCZER BÉLA, SZLUKA JÁNOS, HEISZLER GYULA, RUZSITS LAJOS, SZABÓ JÓZSEF. Bál bizottság elnöke : FARKAS DEZSŐ. Pénztárnok : PENCZÁK LAJOS. Háznagy : EGRI MÓR. Főrendező : KASSAY ERNŐ. Ellenőrök : MORVA REZSŐ, TARACZKÖZY MIHÁLY, CSŐSZY ELEK, SZÖLLÖSY BÉLA. Jegyzők : URBÁN KÁROLY, LEZNICZKY GÉZA, MARÓTHY ISTVÁN. Bugái Sándor Rarbay Kálmán Becher Ignácz Beer Adolf Czeglédy Ferenc Edőmér Kálmán Farkas Sándor Gijáki István Rendezők : Klepsz Gáspár Knichenbaum Antal Marosán István Nedeczky József Lovassy Gábor Oszterling Ede Papp József Soór Salamon Stosir Károly Szalay Árpád Szilágyi Béla Szívós Imre Tiszay Károly Tóth Gyula Varga Ignácz Váczy Gyula

Next

/
Thumbnails
Contents