Magyar Gyáripar, 1912 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1912-01-01 / 1. szám

II. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1912. JANUÁR 1. 1. SZÁM. ( GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS A MAG" SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA SZERKESZTIK , ^ D-FENYÖ MIKSA DaKOFFLER KAROLY T Triesti Általános Biztosító Társtrlat Alakult 1831-ben. (ASSICURAZIONI GENERALI) Alakult 1831-ben. Budapest, V. kér., Dorottya-utca 10 és 12. Telefonszámok: 104—31; 104—32; 104—33; délután 6 óra után 116—14 (portás). ALAPTŐKE és tartalékok ősz- szege 1910. december 31-én; 392,746,965 korona, ei ej ej ÉLETBIZTOSÍTÁSI állomá­nya 1910. december hó 31-én: 1,106,056,556 korona, ej ej Alapitása óta kifizetett KÁR­TÉRÍTÉSEK összege -1910 december 31-én: 1,018,074,811 korona, ej ej ej e e m e Elfogad: ÉLETBIZTOSÍTÁSOKAT minden néven nevezendő módozatok szerint, tökére vagy életjáradékra, halál vagy elélés esetére, úgy, hogy a biztosított összeg halálesetben azonnal, vagy pedig úgy, hogy bizonyos megszabott határidőben fizettetik ki. Elvállal leánykiházasitási és fiuellátási biztosításokat is. Elfogad továbbá biztosításokat: TŰZ, villámcsapás, légszesz- és gözkazánrobbanás által okozott károk ellen; mindennemű ingó és ingatlan tárgyakra; A TISZTA HASZON- és bérjövedelemnek tűzkár folytán elma­radása ellen (chőmage-biztositást); TÖRÉS által okozott károk ellen: tükör- és tükörüvegtáblákra ; SZÁLLITMÁNYI károk ellen: vizen és szárazföldön szállított javakra. Tengeren szállított javak is biztosíttatnak. BETÖRÉSES lopás ellen : Háztartási és irodai berendezések, árurak­tárak, valamint templomok, zárdák és imaházakban található értéktárgyakra. Készpénz és értékpapirállomány is biztosittatik. — Alkalmazottak és pénztárküldöncök, valamint nyílt pénz­tárhelyiségek KIRABLÁS ellen is. A Triesti Általános Biztositó Társulat átvesz továbbá biztosításokat: Jég ellen : a „Magyar Jég- és Viszontbiztositó Részvénytársaság“ számára : Óvadék-, kezességi-, visszleszámitolási hitel-, eltulajdonitási, lopás, hűtlen kezelés, sikkasztás elleni és állat­biztosításokat, nemkülönben baleset-, szavatossági- és automobil-biztosításokat a „Minerva“ általános biztositó részvénytársaság számára ; Baleset elleni, valamint szavatossági biztosításokat az „Első o. általános baleset ellen biztositó társa­ság“ számára. Utipodgyász-biztositásokat az Európai utipodgyász-biztositó részvénytársaság számára. I

Next

/
Thumbnails
Contents