Magyar Gyáripar, 1913 (3. évfolyam, 1-24. szám)

A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA SZERKESZTIK ^ D^FENYŐ MIKSA DrKOFFLER KÁROLY T riesti Általános i Biztositó Társulat fc (ASSICURAZIONI GENERALI) -m \mm Budapest, V. Dorottya-u. 10 és 12. TELEFONSZÁMOK: 104-31; 104—32; 104—33; délután 6 óra után 116—14 (portás). ALAPTŐKE és tartalékok ősz- szege 1911. évi december hó 31-én: 416,840,622 korona. ÉLETBIZTOSÍTÁSI állo­mánya 1911. évi december hó 31-én: 1,189,790,207 korona. Alapítása óta kifizetett kár­térítések összege 1911 dec. 31-én: 1,063,798,459 korona. ALAPÍTÁSI ÉV 1831. Elfogad: Életbiztosításokat minden néven nevezendő módozati tőkére vagy életjáradékra, halál vagy elélés esetbe hogy a biztosított összeg halálesetben azonnal, vagy pedig úgyjJrogyrbizon megszabott határidőben fizettetik ki. Elvállal leánykiházaáitási és ellátási biztosításokat is. Elfogad továbbá biztosításokat: Tűz Vili csapás, légszesz- és gőzkazánrobbanás által okozott mindennemű ingó és ingatlan tárgyakra. A tiszta haszon-" és bér jövedelemnek tűzkár folytán elmaradása ellen (chőmage-biztositást); Törés által okozott károk ellen: tükör- és tükörüvegtáblákra; Szállitmányi károk ellen: vizen és szárazföldön szállított javakra. Tengeren szállított javak is biztosíttatnak. Betöréses lopás ellen: Háztartási és irodai berendezések, áruraktárak valamint banktakarék­pénztárak és egyéb pénzintézeteknél, ipari, gazdasági és másfajta részvénytársaságok és szövetkezeteknél lévő, továbbá templomok, zárdák és imaházakban található értéktárgyakra. Készpénz és értékpapír- állomány is biztosittatik. Alkalmazottak és pénztárküldöncök, valamint nyílt pénztárhelyiségek kirablása ellen is. ATRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSULAT ÁTVESZ TOVÁBBÁ BIZTOSÍTÁSOKAT: Jég ellen: a „Magyar Jég- és Viszontbiztosító Részvénytársaság“ számára: Óvadék-, kezességi-, visszleszámitolási hitel-, eltulajdonitási, lopás, hűtlen kezelés, sikkasztás elleni és állatbiztosításokat, nemkülönben baleset-, szava­tossági- és automobil-biztosításokat a „Minerva“ általános biztosító részvény- társaság számára ; Baleset elleni, valamint szavatossági biztosításokat az „Első o. általános baleset ellen biztositó társaság“ számára. Áru- és podgyászbiztositásokat az „Európai áru- és podgyászbiztositó részvény- társaság“ számára.

Next

/
Thumbnails
Contents