Magyar Hiradástechnika, 1952 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1952-01-01 / 1-2. szám

1952. január. III. évfolyam 1—2. szám F HÍRADÁSTECHNIKA A híradástechnikai tudományos egyesület lapja Felelős szerkesztő : Lévai Pál Szerkesztők : Gerő István Izsák Miklós Valkó Iván Péter Szerkesztőbizottság : Alkér Tibor Bállá Miklós Barcza László dr. Barta István Bognár Géza Gerő István Honti Péter Izsák Miklós Koczka László Kodolányi Gyula Lévai Pál dr. Lukács Pál dr. Orbán György Sárközy Géza Szigeti György Szikszay Lajos dr. Tarján Rezső Vágó Artur Valkó Iván Péter Winter Ernő A MTESz közgyűlése......................................................... 1 A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi hete ............................................. 1 Istvánffy Edvin : Porvasmagnk előállításának időszerű kérdései .................. 2 Szigeti György : Félvezető anyagoknak a híradás- és fénytechnika szem­pontjából érdekes tulajdonságai ............................................................... 11 Hennyei Zoltán : Mértékrendszerek . ...................................................................... 22 Э. Иштванфи : Своевременны? вопросы о производством магнитов из порошка железа ................................................................................. 2 Г. Сигети : Интересныйе особенности полупроводных материалов с точки зрения техники связы и светы............................................. 11 3. Хенней : О системах мер ................................................................................. 22 Е. Istvánffy : Aktuelle Probleme der Herstellung von Eisenkernen .......... 2 G. Szigeti : Interessante Eigenschaften von Halbleitern in der Nachrichten­und Lichttechnik .......................................................................................... 11 Z. Hennyei : Mess-Systeme ...................................................................................... 22 E. Istvánffy : Actual problems in the manufacture of iron powder cores 2 G. Szigeti ; Some interesting properties of semi-conductors in the commu­nication and light engineering ............ 11 Z. Hennyei ; Systems of measures ........................................................................ 22 E. Istvánffy : Problèmes actuels concernant la fabrication des noyaux de fer en poudre .......................................................................................... 2 G. Szigeti ; Propriétés intéressantes des semi-conducteurs dans la technique de télécommunication et de la lumière ............................................... 11 Z. Hennyei ; Systèmes de mesure.......................................................................... 22 Szerkesztőségi titkár : Szokol Hubert Megjelenik kéthavonta Előfizetési ár egy évre 30'—-, példányonként 6'50 Szerkesztőség — Редакция — Rédaction — Editor — Schriftleitung: Budapest, V., Szalay-u. 4. Telefon: 113—027

Next

/
Thumbnails
Contents