Magyar Lakatosmesterek Lapja, 1913 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-05 / 1. szám

MAGYAR LAKATOSMESTEREK LAPJA 1913 január 5. ■ részére ■ mindennemű Lakatosmesterek szerszámgépeket, u. m. fúrógépeket, esztergapadokat, idom­vasvágó ollókat, golyópréseket, hajlítógépet stb. szállít: Soltész Emil Budapest, VII., Király-utca 93. sz. r­o­1 <м Ч-l pnezer Vilmos CD CD* cT » 09 М3 ‘О Budapest, Vili. ker., Dobozi-utca 39. szám. •—H O­esj ö о Ajánlja kitűnő minőségű ablak­CD M, СО а> 'S E­rugzárait nagyon olcsó árban. ľ ■o <1 Vörösréz­Sárgaréz­Tombak­Ujeziist­Aluminium­Bronz­lemez huzal sarok árúi szállítanak idom cső RICH. HERBIG & C°., BERLIN S.42., PRINZENSTR. 94. Lakatosmesterek jövedelemre tehetnek szert, akik a-féle kémény toldók eladásával foglalkoznak. A Héber-féle kéménytoldók ezidőszerint a legjobbak О és legolcsóbbak. — 16 cm. átmérőjű, darabja K. Úgyszintén a Héber-féle elsőrendű kész takaréktíízhe- й_. lyeket és kályhákat a legjobb minőségben s a leg- jutányosabb árakon szállít lakatosmestereknek Héber Sándor takaréktűzhely- és kályhagyáros Budapest. Iroda és raktár: VI., Hajós-u. 45. (Váci-körűt sarok.) Gyár: Vili., Kazinczy-utca 14. sz. Az összes takaréktíízhely-alkatrészek külön és Olcsón kaphatók. Kérjen árjegyzéket! @ •4. —а—-тяяшш»о СЯШКЯШО Magyar tikircs-, waggon- is tocsiiugigyár '"A WEBER ES REIGHMANN BUDAPEST, Iroda: V., Mária Valéria-utca 17. Gyár: VI., Lomb-utca 39. = Telefon 2—86. — GaSI-féle láncok. Pontos kiszolgálás, jjyors szállítás. Olcsó árak. Weidinger lánoslakatos mester Buda pest, VII., Iósika-u. 19. Szabadalom 13,917. sz. Készít mindenemű ajtó- és ablakvasaláso­kat, továbbá ajánlja a legjobb szerkezetű ablak rugzárait a legolcsóbb árak mellett. 1. Közép ablakrugzár stulppal, Páder-íele 2. Egyszárnyú ablakrugzár, legjobb minőség 3. Közép ablakzár stulp nélkül, Lepter-féle kitűnő szerkezettel jótállás mellett, több mint 500,000 darab használatban, az összes állami és tóvárosi épületekben, valamint sok magán- házakban a fővárosban és vidéken. Főraktár: KÁTAY JÓZSEF vaskereskedőnél Budapest, VII., Király-utca 5. szám. ■ Kívánatra árajánlattal ás mintával szolgál a Készítő! • ЧГ 2. Orsósajtokat és bengerelést követő kerékautomatákat legjobb kivitelben gyárt: Évente Oscar Ehrlich, Chemnitz 107 «00 gépet gyárt, s........ különlegességi gyár. Árjegyzék ingyen, &

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents