Magyar Posta, 1930 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1930-01-01 / 1. szám

Megfigyelések a francia postán. Irta és az Országos Postás Zene- és Kultúregyesület szakirodalmi szakosztálya által november hó 13-án és 27-én rendezett szakülésein felolvasta Dr. KŐSZEGHY ANTAL m. kir. postatanácsos. (Folytatás.) Observations auprcs des postes fran^aises. Suite de la eonférence de M. Antoine Kőszeghy, eonseiller des postes, tenue, le 27 novembre 1929, á la séanee de la section de littérature postaié de 1‘Association Natio­nale de Music et de Culture des Postiers Hongrois. Abrégé. Mandats-cartes, mandats-lettres payables ä domicile et d'autres categories dc mandats. Bureaux des cheques postaux. Avis de versement. Organisation generate et personnel des postes fransaises. Enseignement professionnel. École supéricure, eours de surnuméraires. Méthode d‘enseignement aux cours de surnuméraires. Con­cours d‘admission ä Pemploi de surnuméraires et de rédacteurs. Dames-employées. Traitement du personnel. Indemnités pour charge de famille. D‘autres sortes d'indemnités. Situation materielle du personnel des postes franchises comparée avec cclle des postiers hongrois. A francia postánál rendszeresített utalványok másik fajtája az úgynevezett mandat carte payable ä domicile vagyis a címzett laká­sán fizetendő utalvány. Ez az utalvány lényegében a mi postautalvá­nyainknak felel meg. Ezt már a feladó maga tölti ki és csupán a feladó­vevényt kapja kézhez, az utalványt pedig, éppúgy mint nálunk, maga a posta továbbítja rendeltetési helyére. A háznál fizetendő utalványok egyik alakja a mandat lettre payable á domicile, utalvány-levél, vagyis olyan utalvány, amelyen aránylag bőséges hely van lezárható írásbeli közlemény számára. A F/6? 2 ' ' Xk^\IF4.t^ ; IV. ÉVFOLYAM ________BUDAPEra»DO. ________________1. SZÁM M AGYXäfpf) S TÄ*T MEGJELENIK ÉVENKINT TIZ S A. SZERSESjSTriSÉG ÉS KIADÓHIVATAL ELŐFIZETÉSI ÁR ÉVI 8 PENGíCA^áPkER* KRISZTINA-KÖRUT 12. SZÁM. MŰSZAKI MELLÉKLETTEL 12 PENGŐ ▼' BUDAI POSTAPALOTA IV. EM. 424. TELEFON: AUT. 505—97. — MŰSZAKI ÜGYEKBEN .7. 454—48. SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. POSTAVEZÉRIGAZGATÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL A M. KIR. POSTA JOGÁSZ- ÉS MÉRNÖK TISZTVISELŐI ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁGA. FŐSZERKESZTŐ: Dr. ALKÉR SÁNDOR M. KIR. POSTAFŐIGAZGATÓ FELELŐS SZERKESZTŐ: . TARSSZERKESZTŐ: SÁNDOR 4 PETAINEK JÓZSEF ^/öTT0™4 NACSOS. T M. KIR. POSTAFÖMÉRNÖK. i^———^^—

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents