Magyar Posta, 1939 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1939-01-01 / 1. szám

MAGYAR POSTA '^SZERKESZTI és KIADJA A M.KIR. POSTAVEZÉRIGAZGATÓSÁG^ MEGBÍZÁSÁBÓL A M.KIR. POSTA JOGÁSZ-ES MÉRNÖK TISZTVISELŐI ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁGA. főszerkesztő: DrFORSTER KAROLYmkir.postaföiöazgató FELELŐS SZERKESZTŐ: TÄRSSZE RK ESZ TŐ’ OR.KOVÁCS JÓZSEF RÁKOSI GYÖRGY M.KIR.POSTAIGAZGATÓ. ________________________________M.KIR POSTAFŐMÉRNOK. TW—.-----­TARTALOM: Oldal Dr. Belas Mihály: Megoldásra váró kérdések a kisebb postai szervek kezelési rendjének újraszabályozá­sánál ..................................................................... 1 Dr. Magos Győző: A magyar postaszolgálat berendezése a felszabadult Felvidéken....................................................12 Érdekes kérdések ......................................................................21 Elmélet — Gyakorlat . . .... . . . . . . 22 A posta forgalma . . . , ! .----• 23 Külföldi szemle . . .((%('. . . .■ ■ . >. 34 Hírek ................................. . . . . . . 43 Könyvszemle ............................................. 48 Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen! XIII. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1939. JANUÁB HÓ 1. SZÁM

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents