Magyar Posta, 1941 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1941-01-01 / 1. szám

H keleti és erdélyi postasxevvezés naplójából. K2S. CS3S írta: dr. Pálfi Sándor m. kir. postafőtiszt. L’organisation des postes sur les territoires de l’Est et de Transylvanie. Par M. Sándor Pálfi, Commis principal de poste. L’auteur domie un résumé des tnavaux effectués sur les territoires récemment rattachés en vue d’organiser le service postal hongrols. A ce but, des Directions spéciales ont été crées avec des commissaiires organisateurs. Le devoir de ces com- missaires consMaiit de mettre en fonction les bureaux de poste. La plus grande difficuLté de l’organisation s’est présentée ä pourvoir les nouveaux bureaux du per­sonnel nécessadre et ä assurer au service postal le nomtbre süffisant des moyens de transport pour to. transmission diu courrier. En achevant leurs activi'tés les Directions spéciales ont rendu place ä deux nouvelles Directions regionales1 dönt Tune fonctionne ä Nagyvárad, l autre á Kolozsvár. A „Magyar Posta“ mult év október havi számában dr. Dán cs ak Gyula m. kir.postasegédtitkár „A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészek postai szervezési szolgálata“ című cikkében ismertette már a második 'bécsi döntő­bírósági ítélet következtében a m. kir. postára hárult feladatokat és az ezek megoldására létesített ideiglenes jellegű postai szerveket. Megelégedéssel láttuk a cikkből, hogy a m. kir. postát nem érték váratlanul az események. A körül­tekintő és módszeres előkészület tiette lehetővé a szervezés munkájának terv ■ szerű és oly gyors előrehaladását, hogy a cikk az iákkor rendelkezésre állott adatok alapján már a szervezés első részének sikeres befejezéséről is számot adhatott. Az azóta eltelt idő alatt a szervezési szolgálat célját elérte, szervei fel­számollak. Ma miár a visszatért terültet eggyéforrott a Csonkaországgal s a 1 aiERöí ' xvr. t:wj0Eyku. „£> ^iMpesí, 1941 január hó 1. szám. MAQYAP POSTA ^^ZERlJESZT^ÍJlADjíu^JI^SsTAVEzémGAZGlSosJS^" megbízásából a m.kir. posta jogász-es mérnök tisztviselői ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁGA. főszerkesztő: DnFORSTER KAROLY mkir.postafÖiöazöató FELELŐS SZERKESZTŐ: TÁRSSZERKE.SZTŐ; Dr. PÁZMÁNY ÖDÖN RÁKOSI GYÖRGY H. KIR. POSTATANÁCSOS M. KIR. POSTAMŰSZAKI TANÁCSOS 1072/13 ■- • j

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents