Általános Mérnök, 1946-1948 (1. évfolyam, 1-3. szám - 2. évfolyam. 1. szám - 3. évfolyam, 1-10. szám)

1946-10-01 / 1. szám

I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ^ 0ГТ 1946 OKTÓBER ÁLTALÁNOS MÉRNÖK A Magyar Mérnökök ée Technikusok Szabad Szakszervezete Általános Mérnöki Szerkesztik: Folly Robert, dr. Jáky Szakosztályának tudományos folyóirata József, Mosonyi Emil, dr. Taries Sándor Agrárreform—tagosítás A földosztás, mint szociális vívmány immár majdnem befejezést nyert. Ezt kövesse szükségszerűen és kikerülhetetlenül az agrárreform és ennek különösen lé­nyeges része: a szigorú gazdasági terv alapján keresztülvitt birtokrendezés, a tago­sítás. Csak így válik jövőnk biztosítottá, mezőgazdaságunk eredményessé. A Ma­gyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete felmérte fontosságát és a kér­dést beillesztette a szervezet munkájába, vitát hirdetett, összeterelte szerveit, meg­hívott gazdasági és jogi szakértők támogatásával eredőbe foglalta az egész mun­kát. Különösen a gazdasági és mérnöki szakegyüttes részvétele mutatkozott eredmé­nyesnek. Értelmiségi törekvéseik irányt szabtak, mely döntően hat a parasztság sorsára. — Kivonatosan közöljük a vitát. Kezdjük a gazdasági résszel. Összefoglal­tuk Hollóskuthy gazdag anyagú, kiváló előadását. A jövő számunkban a jogi és a bő mérnöki rész következik. A szerkesztőség. A magyar kisbirtok elaprózódása és a tagosítás szüksége: Index­szám nincs tagosítva katasztr tagosítva á 1 i s hold összesen trianoni Magyarország kisbirtókai: 0— 7 2,785.994 288.058 3,074.052 7—14 1,305.045 139.324 1,444.369 g ül! f 1" 14—30 1,419.919 209.598 1,629.517 Ilii T!­30—60 435.474 117.680 553.154 § ki 60— 200.783 19.921 220.704 III 2 3,361.221 486.523 3,847.744 földreform következtében felosztott föld: 2 4,045.074 4,045.074 összesítés : 10,192.289 774.581 10,966.870 jel: IlUgifl — tagosítva, ;; Ljjjj. = még tagosítandó I

Next

/
Thumbnails
Contents