Magyar textílipar, 1908 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1908-01-01 / 1. szám

III. ÉVFObYAM 1. SZ. lÜWÖWZVE 1 563 1908. dAjMUÁÍR 1. MAGYAR TEXTILIPAR FOLYÓIRAT. BP Щ jj , n UM UNQARIsälE textiliNpustrie '•* 1 11 ' i FACHZEITSCHRIFT. FACHZEITSCHRIFT. A PAMUT- GYAPJÚ-, SELYEM- LEN-, KENDER- ÉS JUTA IPARI ES KERESKEDELM MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1-ÉN ÉS 15-ÉN. SZERKESZTÖSEG ÉS KIADÓHIVATAL ÚJVIDÉK. = TÁVBESZÉLŐ 110. SZÁM. -= Felelős szerkesztő: DEUTSCH KÁLMÁN. Főmunkatárs: BÁNYAI MÓR. KIADJA: A „MAGYAR TEXTILIPAR" KIADÓVÁLLALAT. TARTALOM: 1. Textiliparunk helyzete az uj vámrendszerben ................ I rta: marothi Fürst Bertalan, udvari tanácsos. 2. Hazánk kötszövőipara.............................................................. Irta: Vadas Márton, az első gyulai kötött és iparárúgyár r. t. igazgatója. 3. Die Baumwollweberei in Ungarn......................................... von Webcreiciireklor Ehrlich. 4. Mikor lesz magyar textilipar?............................................ I rta: Berkovits Rezső, selyemszallag gyáros. 5. Girard Fülöp, a mechanikai lenfonás feltalálója • • • Irta: Bányai Mór. 6. Bársonyszerű szövetek.............................................................. írja: Bartos Miklós. 7. A kötéstan köréből.................................................................. írja: Mádai István. 8. Ezerkilencszáznyolc január elsején..................................... I rta: Mádai István. 9. A selfactor és throstle szerepe a fonóiparban .... Irta: Hahn Jenő, textiltechnikus. 10. A szövőszékek szereléséről................................................. í rja: Csiky János, gép- és textiltechnikus. 11. A munkáskérdés a divatszövetgyártásban..................... Irta: Gárdonyi Ernő. I 12. A műselyem a textiliparban................................................. I rta: Heller Gyula. 13. A pécsi országos kiállítás bíráló bizottsága által meg­állapított textilipari bírálati eredmény............................. 14. A textil nyersanyagok piaci helyzete................................. 1 5. Vegyes hírek.............................................................................. 16. Hirdetések.................................................................................. ELŐFIZETÉSIJÜK : Egy évre . . 12 K. TfWöldre . . 16 K. ШШ Egyes példány ára 50 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents