Magyar Üveg. és Agyagujság, 1912 (12. évfolyam, 1/263-24/286. szám)

1912-01-01 / 1. (263.) szám

XII. évfolyam Budapest 1912. január 1. 1. (263.) szám. Magyar Üveg- és Agyagujság A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG-, PORCZELLÁN- ÉS KERAMIA-IPAR SZAKKÖZLÖNYE A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP AZ ÜVEG- ÉS PORCZELLÁNKERESKEDŐK ÉS ÜVEGESEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Alapította TÓTH IGNÁCZ Előfizetési ár: Negyed évre ................. 4 korona Fél évre ................ 8 * Egész évre .................... 16 « MEGJELENIK MINDEN HÓ 1. ÉS 15-ÉN. Főszerkesztők: ZSOLNAY MIKLÓS és ILLÉS JÓZSEF Felelős szerkesztő : ROÓZ REZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V1L, Szabó József-u. 14 Telefon: 80 -21. HIRDETÉSI ÁRAK . egész oldal 80 korona, fél oldal 40 korona, negyed oldal 20 korona. — Nagyobb megrendeléseknél árengedmény □?c mm T ITTTinn nnnniTA ' r Üveg- és Porczellán- Kereskedelmi Vállalat UNGAR É5 TÁRSA Budapest, V., Bálvány-utcza 13. Telefon 15—59. Porczellán, üveg, kőedény, diszműüveg, keret­ihez, majolika és fayenceáruk stb. árusítása nagyban. Kizárólagos képviseletek: Carl Knoll porczellángyár Fischern (Karlsbad) használati porcellánczikkek gyártása. Porzellanfabrik Schönwald, Arzberg (Bajor) kávé- és teakészletek olcsó és finom kivitelben. Kajetan May & Söhne, Pärchen festett üvegáru. Amphore Werke Riessner, Turn-Teplitz finom kivitelű díszműáru gyártása. Arthur Zürn, Berlin rézlámpa, petr., gáz, villanyvil. Hugo Schneider Actiengesellschaft, Leipzig réz és nikkelezett asztalilámpák és égők gyára. Franz Deutschmann & Co. Oberarnsdorf aranyléc és képkeretgyára. O Rohde & Co. Berlin-Lichtenberg politúr léczgyára. qf □o Budapest, Vili., József-köut 19. sz. TELEFON-SZÁM: 4—97 I ' * i f " j ■ ■;*: =QB OD üveg^porcellán és dísz­műáru gyári képvisele­tek. Vázák, hamutálak, iró- és dohányzóasztal­készletek. 11000 Első­rangú kristály asztali készletek, téntatartók stb. stb. nagy választék­DEUTSCH K. L Sürgönyeim: Deutsch üveg. * * Nagyváradi Sürgönyeim: Deutsch üveg. L. Az üveg- és perczellán-szakmába vágó minden czikkből nagy választék és dús készlet. Minden czikkből szortírozott, kombinált waggon-küldemények franco az ország bármely 000000 részébe. guana®,®® A feketeerdői üveggyár központi irodája. Készít: fuvott, csiszolt, préselt, festett (haidai) árut, világítási czikket, servicéket min­denféle kivitelben. Az élesdi vasúti raktárban waggonkiegészités más czikkekből is ®®®®®® (táblaüveg, porczellán, kőedény stb.) @®®®a® __________ /Vo

Next

/
Thumbnails
Contents