Magyar Üveg- és Agyagujság, 1914 (14. évfolyam, 1/311-24/334. szám)

1914-01-01 / 1. (311.) szám

XIV. évfolyam. Budapest, 1914 január 1. 1. (311.) szám. Magyar Üveg- és Agyag újság A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG-, PORCELLÁN- ÉS KERAMIA-IPAR SZAKKÖZLÖNYE A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP az ÜVEG- ÉS PORCEhLiáriKERESIÍEDŐK ÉS ÜVEGESEK ORSZÁGOS EGVESÜLEÍÉMEK HIVaTaiiOS LaPja ALAPÍTOTTA: TÓTH IGNÁC Előfizetési ár: Negyed évre __________ 4 korona Fél évre .. ..........._ ... ... 8 „ Egész évre .................... 16 „ MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN. Főszerkesztők: ZSOLNAY MIKLÓS és ILLÉS JÓZSEF Felelős szerkesztő: ROÓZ REZSŐ. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Szabó József-u. 14 Telefon : 80-21. HIRDETÉSI ÁRAK: egész oldal 80 korona, fél oldal 40 korona, negyed oldal 20 korona. — Nagyobb megrendelésnél árengedmény. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Első Magyar Üveggyár R.-T. Budapest, V., Gizella-tér 1. sz. (Haas-palota.) SÜRGONYCIM: Üveggyár Gizellatér. Specialitás: Kristályüveg asztali készletek, vendéglői, kávéházi és szállodai üvegárúk > Préselt üveg Fuvott üveg Csiszolt üveg TELEFON: 33-83. 6 Läufer Ferenc és Béla Budapest, Vili., József-hörút 19. Magyarországi vezérképviseletek: Eberhardt 6 Co., porceliángyár (ezelőtt Moser-Brothers) Meierhöfen bei Karlsbad. Tea-, kávé-, mokkakészletek és csészék, olcsó bazárcikkek. ; . Tichy 6 Schönfeld, porceliángyár s I yu/fÓ Á Lessau bei Karlsbad, fözönsege^és'fa^onbögrék nagy választékban. i K^RiinwerhB A.-G. Abth. Porcellanfabrih Merkelsgrün bei Karlsbad. L. nt ' ­□□□□□a □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ Fehér használati edények, legújabb alakú étkező-, kávé-, tea- és mokkakészletek. Raktáron tartunk dús választékban likőr­készleteket, ezüstözött állványokat, író­asztal felszereléseket, virágvázákat, stb. Telefonszám: „József“ 4—97. a □ □ □ □ a __ . — c □ □ □ □ g —Fuvott, csiszolt, préselt, festett bazárárú, világítási Saját \\s\salf corwi/'al/ flwÁ nfwcTQn'h/Qnr cahác7ati ril/l/al/ Saját Deutsch K. I. üveg-, porcellánnagykereskedés e's Feketeerdői Üveggyár Részvénytársaság PB" Demyohn kartellen kívül, állandó készlet, -iws gyártmány! □ ,----; , cikkek, servicék. Gyógyszerüveg, sebészeti cikkek. g gyártmányT -------------------------------------------*1-----------------------­□ O ' g GYÁRI RAKJTÁR a porcellán- és üvegszakmába vágó minden cikkekből. □ □ □ Táblaüveg, hollóházai és wilchemsburgi kőedény. Teljesen szortírozott waggonküldemények. □ Árjegyzékek kívánatra □ ingyen és- bérmentve. □ aaDaDDDaaDDaaaaDaaaDDDDDDDDaaDDDDDaDaaDDDODDaaDaaaDoaaDDDDDDDaDaaaDaDDaaDaaaaaDaDo Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. 0 “1 V □□□□□aaaaDDaaaaaaaaaaaDaaaaaDD

Next

/
Thumbnails
Contents