Magyar Üveg- és Agyagujság, 1918 (18. évfolyam, 1/406-24/429. szám)

1918-01-01 / 1. (406.) szám

XV11I. évfolyam. Budapest, 1918 január 1. 1. (406.) szám. Magyár Üveg- és Agyagujság A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG-, PORCELLÁN- ÉS KÉR AMI A-IPAR SZAKKÖZLÖNYE A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP AZ ÜVEG- ÉS PORCEliLÁNKERESKEDŐK ÉS ÜVEGESEK ORSZÁGOS EGVESÜLETÉNEK HlVST/SiiOS liAPJA ALAPÍTOTTA: TÓTH IGNÁC Előfizetési ár: Negyed évre _______ ... 6 korona Fél évre ... __________ 12 , Egész évre ......... ... ... 14 „ MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN. Főszerkesztők: ZSOLNÁT MIKLÓS és ILLÉS JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Gyár-utca 4. szám. Telefon: 104-82. HIRDETÉSI ÁRAK; Egyszeri beiktatás egész oldal 80 K, fél oldal 40 K, negyed oldal 20 K. Nagyobb megrendelésnél árengedmény. Kosárüvegeket (Demyohn) a legjobb kivitelben s legjutányo- sabban szállít nagyban és kicsiny­ben raktárról De myohn-kivitel Breuer Vilmos, Kassa Saját kosárüveg fonóda! w Demyohn-kivitel! j Täufer Ferenc és Béla Budapest, Vili., József-hörút 19. Raktáron tartunk dús választékban likőr készleteket, ezüstözött állványokat, iró- asztal felszereléseket, virágvázákat, stb. Telefonszám: „József“ 4—97. 'S r ■vs­r. «- mir nii • r. i "oi'> ~ •• h r Deutsch Mér és Jenő Budapest, VB., Szerecsen-utca 57. sz. Telefonszám : 25-80 Tiíkörfoncsorozás és javítás. in717f* csiszolás, vésés, edzés, II w uU homályosítás, díszítés. BazártUkör. Rézfoglalatú ajtőbetét gyártás.

Next

/
Thumbnails
Contents