Magyar Üveg- és Agyagujság, 1931 (31. évfolyam, 1/697-14/710. szám)

1931-01-01 / 1. (697.) szám

éá’O XXXI. évfolyam Budapest, 1931 január 1. Ztfp( 1. (697.) szám Magyar Üveg- és Agyagujság A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG-, PORCELLÁN- ÉS KÉRAMIA-IPAR SZAKKÖZLÖNYE A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP Előfizetési ár Negyed évre ... 2 pengő MEGJELENIK MINDEN HÓ I-ÉN ÉS 15-ÉN. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fél évre ............... 4 ' " Főszerkesztő: ILLÉS JÓZSEF Budapest, VI., Jókai-utca 4. szám. Egész évre ____ 8 , Felelős szerkesztő: ROÓZ REZSŐ Telefon: Aut. 104—82. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban: Budapest, VI., Jókai-utca 4. — Telefon: Aut. 1U4—82 ítaub Siegfried! e üveg-- és porcelláng-yári képviseletek g | Budapest, VI., Nagymező-utca 25. Í K Telefon-. Aut. 182-74. 9 í i I ■ \ « l I Főbb cikkek: I Eredeti japánporcelláti : Elsőrendű márkás figurák \ Csipkés- és antik figurák l Diszporcellánok minden kivitelben | Áttört porcellánkülönlegességek Használati porcellán < Laboratóriumi és gyógyszer- vegyészeti porcellán. Fehér és színes ólomkristály, Fúvott iparművészeti üvegek Haidai üvegáru. Engel Henrik ÜVEG-, PORCELLÁN-, KŐEDÉNY- ÉS LAMPAARŰK NAGYKERESKEDÉSE Budapest, VII., Kertész-utca 29. Telefon: József 379-09. Sürgönyeim: EHA BUDAPEST. Salgótarjáni üveggyár készítményeit szállítom a legolcsóbb árakon közvetlenül a gyárbői, valamint a raktárból. Gránit kőedényárúk állandóan raktáron. Mindennemű koronahitelesített ven­déglői árúk állandóan raktáron. Por­cellán használati cikkek, csészék és készletek nagy választékban. Pontos és gyors kiszolgálás! _____Kérjen árajánlatot1 m ; Läufer Ferenc és Béla Budapest, VII., Rákóczi-út 30. Levélcím: Nagydiófautca 1. „EPIAG“ „VICTORIA“ f „A. PERSCH“ porcellángyártmányok, üveg díszmű- árúk és saját gyártmányú fémárúk. Raktáron tartunk dús választékban likőrkészleteket, íróasztal felszere­léseket, virágvázákat, Bonbonniere- ket, figurákat, stb. Telefonszám: „József“ 304—97. r DUZSEK LAJOS GYÁRI KÉPVISELŐ =====— BUDAPEST) IV., PAPNÖVELDE-UTCA 8. FÉLEMELET 11. TELEFON i AUTOMATA 857-32. 1 Képviseletek Tafel- u. Farbenglaswe’ke G. m. b. H. Zuckmantel. Ornament-, kathedral-, brillantit-, nyers-, zsinór- és drót üveg Opalinilveg fehér és fekete Vereinigte Zwieselérd Pirnaer Farben-Glaswerke A. G. München, Pirna. Vasúti jelzőilveg. — Antik-, opalescent-, már­vány-, bordázott táblaüveg és tivegbutznt. Jenaer Glaswerk Schott Ot Gen., Jena. „Uviol“ ablak-, ker­tész- és préseltlivegtdbla, az ultraviolet sugarak leghatásosabb át- bocsájtasa. *■ ®,\.Elrst® Sömische Glasfabrik, Kyjov. Gyógyszer-, tintá­dkor-, szikviz-, paradicsom-, beföttes-, uborkás- és jamüvpo fehér minőségben, Tetócserép-, üveg-, tégla- és padlólap stb. „Hermetic“ légmentesen záró befőtlesiiveg. Glasfabrik Biumenbach Zahn <& Göpfert, Kvétna. Üveg­készletek a legfinomabb kivitelben. Háztartási és fénvtizési üvegárúk Porzellanfabrik Tettau A. G. Tettau. Asztali-, tea-, kdvés- szallodat-, éttermi- és kávéházi készletek a legfinomabb bajor por- cellánból különféle kivitelben. Jos. Riedel, Palaun, Röhrsrforf. Fényűzési és diszmii üvegárú Villanyvilágitási cikkek különböző kivitelben. Sószóró-, mustártartó- tintatartó stb. kristály préseltüvegböl. Kristallglaswerk A. G. Hirschberg. Ólomkristályból külön­böző dísztárgyak. Virág-, cukorkatartók és toilettekészletek stb. I tomp. E. Palme, Steinschönau. Csillárok és falikarok krts- ■ taly- és szinesüvegből, fémmel és fém nélkül. I Hatthes <S Ebel Mäbendorfer Porzellanfabrik u. Mäie- » reien, Mäbendorf. Tea , kávé- és mokkakészletek, fényűzést porcellán a legfinomabb kivitelben. 1

Next

/
Thumbnails
Contents