Magyar Üveg- és Agyagujság, 1932 (32. évfolyam, 1/711-12/722. szám)

1932-01-01 / 1. (711.) szám

XXXII. évfolyam Budapest, 1932 január 1 1. (711.) szám Magyar Üveg- és Agyagujság A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG-, PORCELLÁN- ÉS KERAMIA-IPAR SZAKKÖZLÖNYE A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP Előfizetési ár: Negyed évre..................... 2 pengő Fél évre... .................... 4 „ Egész évre ..................... 8 „ MEGJELENIK EGYELŐRE MINDEN HÓ 1-ÉN Főszerkesztő: ILLÉS JÓZSEF Felelős szerkesztő: ROÓZ REZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Jókai-utca 4. szám Telefon: 10—4—82. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban: Budapest, VI., Jókai-utca 4. — Telefon: 10—4—82 MSTríBSTTSSXSGTTTS ♦ 6X3<5Xc)<9X3><5Xc>+<5?<Kc)<5Xc>(9Xc)<9?Kc)X TAUB SIEGFRIED gyári képviselő £ Budapest, VI., Nagymező-utca 25. Telefon: 18-2-74. Ajánl; elsőrendű fehérporcellánt, úgyszintén színes serviceárút és bögréket közvet­lenül német gyárból versenyképes árakon. Árajánlattal szívesen szolgál. Minták bármikor megtekinthetők. Továbbá nagy választék: 0 csiszolt ólomkristály, magyar-kristály, szines g Überfang és „Argenta“ vázák, hamutálak, g békepoharak, tálak, piperekészletek és egyéb g diszműiivegekben, melyek közvetlen gyári 1 rendelésre, valamint raktárról is kaphatók. I •-I -i-rrV^-V t .. ***** Läufer Ferenc ésBéla Budapest, VII., Rákóczi-út 30. Levélcím: Nagydiófautca 1. { : „EPIAG“ „VICTORIA“ „A. PERSCH“ porcellángyártmányok, üveg díszmű­áruk és saját gyártmányú fémárúk. , Raktáron tartunk dús választékban likőrkészleteket, íróasztal felszere­léseket, virágvázákat, Bonbonniere- ket, figurákat, stb. Telefonszám: J. 30—4—97. ZAGYVAPALFALVA1 ÜVEGGYÁR RESZVENYTABSASAG Központ: Budapest, VII., Károly király-út 3/c telefon: I. 37-9-33 Gyártelep: ZAGYVAPÁLFALVA Telefon: Salgótarján 29 Gyárt: Fourcault táblaüveget 17a—47* m/m vastagságban, matt és mouslin üveget. ROSENBERG ES OLLER Telefoni 17-6-60 Telefon ■ 17-6-60 TÁBLAÜVEG- £S TÜKÖRRAKTÁR Budapest, V., Vilmos császár-út 20. Készítünk a legmodernebb ra]zok fierint mintázott táblákat. Nagy raktár mindennemű táblaüvegből, fedett tükrökből. Csiszolás, rézfoglalat, ónozás és edzés.

Next

/
Thumbnails
Contents