Magyar Üveg- és Agyagujság, 1934 (34-35. évfolyam, 1/735-12/746. szám)

1934-01-01 / 1. (735.) szám

XXXIV. évfolyam Budapest, 1934 január 1 1. (7á5.) szám Magyar Üveg- és Agyagujság A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG, PORCELLÁN- ÉS KÉRAMIA-IPAR SZAKKÖZLÖNYE A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP Előfizetési ár: Negyed évre .................. 2 pengő Fél évre .......................... 4 „ Egész évre .................... 8 „ MEGJELENIK EGYELŐRE MINDEN HÓ 1-ÉN Főszerkesztő: ILLÉS JÓZSEF Felelős szerkesztő: ROÓZ REZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Jókai-utca 4. szám Telefon: 10—4—82. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban: Budapest, VI., Jókai-utca 4. — Telefon: 111—4—82 'grünfeld Armin' üveg, palack, porcellán, kőedény, lámpaárú és villany világítási cikkek gyári raktára: Budapest, X, Mázsa-utca 19. Telefon : 48—5—40. VÁROSI ÜZLET: kicsinyben! és nagybani eladás Vili., Blaha Lujza-tér 3. Telefon; 39-3-53. Ajánlunk azonnali szállításra: csiszolt, préselt és service árút, hitelesített korcsmái üveget, különféle öblösárút: úgymint befőttes, babos, ugorkás, gyümölcs­íz ss, cognac, gyógyszer és villany- világítási cikkeket. Raktáron tartunk: I-a dallwitzi fehér és színes porcellánárút, étkező, teás, mocca és sandwich készleteket a legmodernebb decorokban complett összeállításban, „Szentlőrinci kőedényárút“. „Santos“ kávéfőző eredeti beszerzési forrása. Príma demyonok olcsó árban. Budapest, VII., Rákóczi-út 30. Levélcím : Nagydiófautca t. „Viktoria“ Porzellan-Fabrik A. G. Altrohlau bei Karlsbad magyarországi vezérképyiselete és gyári lerakaia. Gyárt mindennemű kurrens fehér porcellánt. Étkészletekben, tea-, mokka-, jour-, sändwich- és uzsonnakészletekben óijjftpjjfpaszták- Xiilöjjl^ges kivitelben, versenyképes árakon. Üveg- és diszmöárúk, iróasztalkészletek, likőr- . és dohányzókészletek, ólomüvegtálak, virágtartók, hamútanók, modern üveg- és porcellánfiguráa stb. nagy választékban állandóan raktáron. 1 TELEFON: 30—4—97. : ZAGYVAPALFALVA1 ÜVEGGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Központ: Budapest, VII., Károly király-út 3/c Telefon: 37-9-33 Gyártelep: Z&GYVAPÁLFALVA Telefon: Salgótarján 29 Gyárt: Fourcault táblaüveget 11/a—4 m/m SpeciálUveget 4Va— 6 "7m vastagságban, matt, mousslin és jégvirág üveget. ► ...nTrt •••• L:,-** vV. ...••* kVz V...V .*5 w4f .-tj \- »,.% ROSENBERG ES OLLER Telefoni 17-6-60 Telefon i 17-6-60 TÁBLAÜVEG- ÉS TÜKÖRRAKTÁR Budapest, V., Vilmos császár-űt 20. Készítünk a legmodernebb rajzok szerint mintázott táblákat. Nagy raktár mindennemű táblaüvegből, fedett tükrökből. Csiszolás, rézfoglalat, ónozás és edzés.

Next

/
Thumbnails
Contents