Magyar Üveg- és Agyagujság, 1938 (39. évfolyam, 1/783-12/794. szám)

1938-01-01 / 1. (783.) szám

HfÜSW A M. (ßh KI XXXVV^vfoft.«, jliU ■ "■■. ' I .... . / ?o \m0f Budapest, 1938 január 1 1. (783.) szám KÖNYVIAKANAK vég- és Agyag ui ság A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG, PORCELLÁN- ÉS KERAMIA-IPAR SZAKKÖZLÖNYE A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP Előfizetési ár : Negyed évre .................. 2 pengő Fél évre............................ 4 „ Egész évre .................... 8 „ MEGJELENIK EGYELŐRE MINDEN HÓ 1-ÉN Felelős szerkesztő: ROÓZ REZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VL, Jókai-utca 4. szám Telefon: 1-104-82. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban: Budapest, VL, Jókai-utca 4. — Telefon: 1-104-82 — * V f GRÜNFELD ÁRMIN üveg, palack, porceiián, kőedény, lámpaárú gyári raktára: Budapest, X., Mázsa-utca 19. Telefoni 148-540. VÁROSI ÜZLET: Vili., Blaha Lujza-tér 3. Telefon ; 1-393-53. Ajánlunk azonnali szállításra: csiszolt, préselt és service árút, hitelesített korcsmái üveget, különféle öblösárút i úgymint befőttes, babos, ugorkás, gyümölcs- ízes, cognac, gyógyszer, conserv és patent befőttes üveget. Raktáron tartunk: I-a fehér és színes porcellánárút, étkező, teás, mocca és sandwich készleteket a legmodernebb decorokban complett összeállításban, valamint kőedényárút. „Kispesti Granit“. „Santos“ kávéfőző eredeti beszerzési forrása. Prima demyonok leső árban. Englmm Mór és Miksa' üveg-, porceiián-, kőedény- és lámpaárúnagykereskedők Budapest, IX., Boráros-tér 6. MM TELEFON I 139-160 Azonnal szállítunk la fonású gömbölyű és lapos demyonokat a legolcsóbb árban. Továbbá la minő­ségű fehér és szines porcellánárút, préselt és csiszolt üvegárut, la beégetett lámpacsö­vet, gránit kőedényt, valamint a szakmába vago összes cikkeket. ZAGYVAPÁLFALVAI flVBGGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Központ: Budapest, V., Deák Ferenc utca 1648 Telefon: 180-925 Gyártelep: ZáGYVAPÁLFALVA Telefon: Salgótarján 29 Gyárt: Fourcault táblaüveget 1’/a—4 m/m SpeclálUveget 4112— 6 m/m vastagságban, matt, mousslin és jégvirág üveget. ROSENBERG ÉS OLLER Telefoni TÁBLAÜVEG- ÉS TÜKÖRRAKTÁR Telefoni 11T-660 Budapest, V., Vilmos császár-űt 20. 117-66° Készítünk a legmodernebb rajzok szerint mintázott táblákat. Nagy raktár mindennemű táblaüvegből, fedett tükrökből. Csiszolás, rézfoglalaft, ónozás és edzés. '»»I... . V Mű

Next

/
Thumbnails
Contents