Magyar Üveg- és Agyagujság, 1939 (40. évfolyam, 1/795-8/802. szám)

1939-01-01 / 1. (795.) szám

XL. évfolyam Budapest, 1939 január 1 1. (795.) szám------------------------A"------=-J--------------------—----------«■-----------------------------—-------— ----v"""-------------­Magyar Üveg- és Agyagujság A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG-, PORCELLÁN- ÉS KERAM1A-IPAR SZAKKÖZLÖNYE A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP Előfizetési ár: Negyed évre ... ............... 2 pengő Fél évre............................. 4 „ Egész évre ... ... ... ... 8 „ MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN Felelős szerkesztő: ROÓZ REZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Jókai-utca 4. szám Telefon: 1-104-82. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban: Budapest, VI., Jókai-utca 4. — Telefon: 110—482 GRUNFELD ARMIN üveg, palack, porcellán, kőedény, lámpaárú gyári raktára: Budapest, X., Mázsa-utca 19. Telefon: 148-540. VÁROSI ÜZLET: Vili., Blaha Lujza-tér 3. Telefon ; 1-393-53. Ajánlunk azonnali szállításra: csiszolt, préselt és service árút, hitelesített korcsmái üveget, különféle öblösárűt: úgymint befőttes, babos, ugorkás, gyümöics- izes, cognac, gyógyszer, conserv és patent befőttes üveget. Raktáron tartunk: I-a fehér és színes porcellánárút, étkező, teás, mocca és sandwich készleteket a legmodernebb decorokban complett összeállításban, valamint kőedényárút. „Kispesti Granit**. „Santos“ kávéfőző eredeti beszerzési forrása. \ / Príma demyonok olcsó árban. Englmii! Mór és Miksa üveg-, porcellán-, kőedény- és lámpaárúnagykereskedők Budapest, IX., Boráros-tér 6. TELEFON i 139-160 MfMIIF Azonnal szállítunk la fonású gömbölyű és lapos deinyonokat a legolcsóbb árban. Továbbá la minő­ségű fehér és színes porcellánárút, préselt és csiszolt üvegárút, la beégetett lámpacsö­vet, gránit kőedényt, valamint a szakmába vago összes cikkeket. ZAGYVAPALFALVAI ÜVEGGYÁR BÉSZVÉNYTABSASAG Központ: Budapest, V., Deák Ferenc utca 16/18 Telefon: 180-925 Gyártelep: ZAGYVAPÁLFALVA Telefon: Salgótarján 29 Gyárt: Fourcault táblaüvegef 1’/2—4 m/m Specíálüveget 41/,— 6 m/m vastagságban, matt, mousslin és jégvirág üveget. ROSENBERG ES OLLER Telefoni 117-660 Telefon ■ 117-660 TÁBLAÜVEG- ÉS TÜKÖRRAKTÁR Budapest, V., Vilmos császár-űt 20. Készítünk a legmodernebb rajzok szerint mintázott táblákat. Nagy raktár mindennemű táblaüvegből, fedett tükrökből. Csiszolás, rézfoglalat, ónozás és edzés.

Next

/
Thumbnails
Contents