Magyar Vaskereskedő, 1905. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1905-01-01 / 1. szám

&LENÖ PÍ2VC MÁGYiÉlASKERESKEDÖ "^magyarországi vaskereskedők, a vas-, fém­FELÖLELŐ ""n —“-----------------------■-----------------------------— maess A MAGYAR VASKERESKEDOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYÉI MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS S: BÍRÓ a EERKESZTÓl Armin. ................................ = t KIADJA r..-*' A SZERp^*á8^,4, blőfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor, | Egész évre 16 kor. AK— l'-iryí'^ s*ám ára 30 fi 11 ár*. -------« Szerkesztőség és ^íadpMvatal: , ■ Budapest, VI. kér., Gyár-utdia qß. szár** II.■;*r^elet.^/*1 TELEFOy-JpÉAl»: 318., , ‘ -i T V. éVMlyam. Budapest 1905. január 1. I Q+inál/ Tonn Magyarország legelső gőzerőre L-íCa. Ll 1 IClrv JCI1U berendezett Szerszámgyárat' Budapest, X., Felső-vaspálya-utcza 7. szám. Franczia kulcsokat Érczfűrész kereteket Fúrókerepeket Olombélyegzőket Aczélvágókat Telefon 58—05. Párhuzamos satukat Csosatukat Csölevágókat Egyetemes csőfolyókat Borító-fogókat Telefon 58—05. Heveder-feszítőket^' Szijfeszitöket/'S Körfűrész-tengelyeket tf sziwkMmur***§•■■ Siilyesztve kovácsolt H8 tárgyakat. Telefon 55—08. AJÁNLATÉRT SZÍVESKEDJÉK BUDAPEST-SALGOTARJANI GÉPGYÁR ÉS VASÖNTÖ RÉSZVÉNY-TÁRSULATHOZ ..I BUDAPEST GYORSAN MEGMELEGSZIK = = ES KEVÉS SZENET FOGYASZT fordulni tf* \$W A HAZi/ KOSSUTH­SZÉMVflSflLÓ ELSŐRENDŰ HAZAI GYÁRTMÁNY. CSISZOLVA ÉS NICKELEZVE. Tetszetős kivitel és fényes csiszolás tekintetében minden külföldi gyártmányt felülmúl ====== Lapunk mai száma 50 oldal.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents