Magyar Vaskereskedő, 1905. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1905-07-02 / 27. szám

1 MAGYíftaERESKEl — a vas- fém­A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. megjelenik MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ! bíró Ármin. ^JTÍADJA: A SZERKESZTŐSÉG. Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | /y * ... Kgryes szám Ar« 30 Öllér Szerkesztőség áfttfrfadóhivatal: Y Egész évre 16 Budapest, VI. kér, Gyár-utexa 64. szám, II. emelet. : ____!___f___I______________,______ n. É»íaapest 1905. julius 2.------------------------------------ „ —1 \ lj_. 27. szám. < (J Á/ « . w V - ;»----------------S<P*--------------------'---—...... SANDVIKENS JERNVERKS AKTIEBOLAG SANDVIKEN (Svédország). Nagy olvasztó, kupoló kemenczék, kovács- és hengerművek (meleg és hideghengereléssel), sodronygyárak, csőgyárak, fűrész és rugógyárak. ay“Ti“ü Sandvik faszenes aozélból Kovácsolt darabok gépépitéshez stb. Abroncsok, aczélok olvasztás­hoz, bunkók, üreges és tömör kaliberek, hengerelt vagy ková­csolt rudak különböző czélokra, mint reszelők, kések, kőfurók, csavarmetszőfurók stb. — Aczélkalapácsok, hengerelt sodronyok, melegen hengerelt szalagaczél gyűrűkben vagy szalagokban. Aczélsodronyok gömbölyű,.jrfgyszegletes, lapos vagy más alak­ban. —- Hidegen hengerelt sza|Ágac<é|.$ivánatra keményítve és csiszolva) egész 325 széles|ígig,3/10(P^(t)'03)yastagságtól felfelé készükiek. Fűrészek, kerékpárabroncsok, ir^follak,imgókfiiző-r»rgókhoz. Különleqességek: Ao*é,*,u®ák» J°fTasztás J?™ ':ont 3 gyártásához. — Gőzkazán* csövek melegén hengerelve, forrasztás nélkül. — Csövek hi­degen vonva, forrasztás nélkül. — Szalagfűrészek fához. — Paragon-aczél ernyőállványokhoz, keményítve és puhán. — Szalagfűrészek fémhez. — Komprimált ezUst-aczél. — Hidegen hengerelt szalagaczél, legjobb minőség. — Nyaláb- fűrészek. — Távirda-rugók. U. i. A chicagói és san-franciscoi kiállításon a -Sandviken gyár a legnagyobb kitüntetést kapta egy 60 méter hosszú, cvslonfilraovart melynek súlya Jt04^ciiUiiT^^zéloe^jnilliinéte^asta^®A^|“y^lIJC^^C^l^07^kgr^^oit^ 'Énmánk REVESZ ES VITAL (ezelőtt Révész'és Kaszab) vasáru-ügynökségi és bizományi üzlete ■ BUDAPEST, VI, GYÁR-UTCZA 15. SZÁM. Képviseleteib51 legolcsóbb árak mellett ajánl: Svéd szabadalmazott lópatkószeget, kaszákat, steier kapa és fejszeárut, sajtolt és öntött aczél eketesteket, ekevasakat, szénvasalókat, marhavakarókat, csa­varárut, tüskés keritéshuzalt, mindennemű zárakat és lakatokat, minden­nemű mérlegeket, peronospora-fecskendöket, lánczokat, épület- és butorvasa- lásokat, kovácsolt szegeket, gyalukat, rernscheidi szerszámárukat, rudvasat, sodronyszeget, keresked. öntvényeket, mindennemű kályhát, reszelőket stb., a vasszakma összes czikkeit. kívánatra minden ezikkről árajánlattal szolgálunk. MT Pontos, gyors kiszolgálásról biztosítjuk:. LV Lapunk mai szúrna. SO oldal.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents