Magyar Vaskereskedő, 1907. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

I -le lime ШПШШИ I4III 4« I .III l-LJI |<1-ПТГ-ГГС'1..|. _______ “ TMA6YAR0R8ZÀGI VA3KERE8KEDÔK, A VAS-, FÉM- É8 VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ 8ZAKLAP A MAGYAR YASKERESKBDÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: bíró Ármin. KIADJA: * A SZEKKES'/TŐSÉG. Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évr. Ili kor. «----- Riarjr«* Szerkesztőség és kiadóhivatal;. Budapest, VI. kér., Oy&r~utace 64. szám, II. emelet. TELETON-8ZAM: S18. VII. évfolyam. Budapest, 1907. január ti 1. szám. ^OV'f2' BUDAPEST BABBIT legjobbamer, csapágyfém. Elismert legjobb minőségű antifrikeziós csapágyféni. *ramm°®ládákba cs *ея\т гШ Qet-körut 43. * Hoyal) C. H. Copper Hardened minőség,^ Nyiljegyü a 1. számú - “* 2. 3. . 4a. , 4. A HOYT CSAPÁGYFÉM E v.^fjegyre/'mely FatAisAiros tnlaidon- minden egyes darab ________ •‘V гягт**^ visszatartja és ez ál- ben látható valamint ^ Ъ tál önműködő olajo- a fémdajÿlbk jisó STANDARD zási képességgel bir, részównearfielt.' JLÏ _ 56 font ss 25Vs kilo­magolra. Kulcsok, ablak^fajtó­saját és idegen minták után. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Kovácsolt-aczél If ASA LÓ-NYELV EK az összes kelendő formák és nagyságokban. Sarkantyusáruk, kocsiépitő- czikkek| ökörpatkók, lópatkók stb. ■ fi Jlaira! 5öbtte RAINFELD а/d. GOLSEN N. O.----------­Raktár BÉCS, I-, Renngasse 6.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents