Magyar Vaskereskedő, 1907. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1907-07-07 / 27. szám

____ '■ -,л- ...iK-í- ■ ; -Л;-- V. 4" v' ....' AMAÖYARÖRSZÄGT VASKERÉSKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNi FELELŐS SZERKESZTŐ: bíró Ármin KIADJA : A SZERKESZTŐSÉGi évre 16 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. kér., Gyár-uteza 38. szám, II. emelet. TEbEFON-SZAje: 318. VII. évfolyam. v'SBudapest, l907. Julius 7. szám. un BUDAPEST BABBIT legjobb amer. csapágyfém. C. H. Copper Hardened minőség, kg.-ként Nyíljegyü 1. számú 2. . 4a. '.Ff?* 4. . t-körut 43. :el Royal) KiA № A HOYT CSAPAGYFEM E védieafre, moly sajátságos tulajdon- minden *égyes fem^totos* faszén oritott betűk- rÿ ben tátható valamint ~*r tál önműködő olajo- a fémdarabok alsó STANDARO «, zási képességgel bir, részénjpepr^brij *■ A 56 font = 25i/skilo- Йг#. aáPi' 9 mm a • < a a i i ■ ГГ I ■■ «■ A • Г f Ml STTRIDHIOS làdàkbâ CSO“ jdiJfÎlï^4Pn 'Irhjl Elismert legjobb minőségű antifrikczios csapagyfém. magolva. / gyein# Sarkantyus-áruk és sarkantyúk, Lovagló-rudzabla, lovagló zabla, kengyel- vas, hajtórud, sarkantyú és istálló-berendezések a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig. Prospektus Ingyen és bérmentve. Czivilek, lcatonatls zTéR és legénység részére. Szabad, lópatkók teher- és hátaslovaknak, első dijjal kitüntetve és szak- férfiak által legjobban ajánlva. Prospektus ingyen és bérmentve. Patkósarkok. Patkoló-szerszámok és eszközök. Cs. és k. udvari sarkantyus Rainfeld a/d. GOIsen N. ö. Raktár Béoe, L Rsnogasse 8. A leikeméirell itzéll valamint minden fémet, melyet re­szelni lehet, vághat a „MILFORD“ amerikai fémfürész lappal. Versenyen kívül áll. Tessék egy próbával meggyőződést szerezni. Robert Ganz, Hamburg 179.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents