Magyar Vaskereskedő, 1911. január-június (11. évfolyam, 1-26. szám)

1911-01-01 / 1. szám

MAGYAR VASKERESKEDÖ XL évfolyam. Budapest, 1911. január 1. —1—~l— szám. Mittler Bernét Budapest, Vili., Nápszinház-u. 40. Fegyver- és vas­áru -Ügynökség. Újonnan megjelent árjegyzékkel, valamint kü­lön árajánlattal kívánatra szívesen szolgálok Raktári áruk : Revolverek. Pisz­tolyok. Flobert- és vadászfegyve­rek. Töltények. Lakatok. Hitele­sített egyensulymérlegek. Bender és system .Finis“ egér- és pat­kányfogók. TELEFON Közvetlen a gyárból való szál­lítás: Horganyozott és ónozott lemezedények. Vasalók. Husőr- lők. Kávé- és manduladarálók. Kotffccsolt szegek stb. vasáru VczfkkeK. —------------------------------­Kulcsok, abla vasalások, fo saját és idegen minták Kovácsolt-aozél VASALÓ-NYEL kelendő formák és nagyságokban. Sarkantyus- áruk, kocsiépitő-czikkek, skörpatkák, " ■■■:■= lépatkök stb> i¥i. HANK’S R AlN FELD a d. GÓLSEM N. Ö Raktár Bécs, §., Renngasse 6. „ROPS“ gyorsfűzők főraktára Kell Jenő Budapest, VI., Gyár-utcza 26. =daeiSytr!el=

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents