Magyar Vaskereskedő, 1911. július-december (11. évfolyam, 27-52. szám)

1911-07-02 / 27. szám

Raktári áruk : Revolverek. Pisz­tolyok. Flobert- és vadászfegyve­rek. Töltények. Lakatok. Hitele­sített egyensulymérlegek. Bender és system „Finis“ egér- és pat­kányfogók. Budapest, VII., Klauzál-utcza 10. Fegyver- és vas­áru -ügynökség. Újonnan megjelent árjegyzékkel, valamint kü­lön árajánlattal kívánatra szívesen szolgálok Telefon 145—97, Közvetlen a gyárból való szál­lítás: Horganyozott és ónozott lemezedények. Vasalók. Husőr- lők. Kávé- és Kovácsolt s z czikkek. ^ HANN“ jegvü aczél-jótállás, minden egyes darabért, BlAlilAl^VAöMiKlibMSUU XI. é éyioJjMWH*.*“—*-'• Budapest, 1911. julius 2. 27. szám. M. HANN’8 SÖHNE 5AJfíKi5 Prospektus ing-yen és bérmentve. „ROPS“ gyorsfőzők főraktára Kell Jenő Budapest, VI., Gyár-utcza 26. 35 darab vételnél ------- előnyár. ■■

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents