Mezőgazdasági Kutatások, 1936 (9. évfolyam)

/ ^ /y< - „ , ; MEZOGAZDASAG! KUTATÁSOK MEZŐGAZDASÁG! IRÁNYÚ TERMÉSZETTUDOMÁNY! KUTATÁSOKKAL FOGLALKOZÓ SZAKFOLYÓ!RAT ÉS SZEMLE A KIRÁLY! MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNY! TÁRSULAT MEZŐGAZDASÁGI SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS KÖZLÖNYE _____ ARANY SÁNDOR, BALLENEGGER RÓBERT, DOBY GÉZA, HANKÓCZY JENŐ, HAUSER JANOS, MAGOCSY-D1ETZ SÁNDOR, MANNINGER REZSŐ, MAREK JÓZSEF, SCHANDL JÓZSEF. SIGMOND ELEK, THAISZ LAJOS, VÜK MIHÁLY, WELLMANN OSZKÁR támogatásával. SZABÓ ZOLTÁN szakosztályi elnök közreműködésével szerkesztik: BECKER JENÓ, HANGA! SZABÓ BARNA és ZUCKER FERENC _ r-;.?"-"..- " -------------:—-—^ "1"—' r——-— —"T—" "7""^ KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST, MÚZEUM; KORÚT 6. SZ. 1936. IX. ÉVFOLYAM. . K'R TECHNJP/.RMUZ. { KÖNYVTARÁNAK I TULAJDONA ^}

Next

/
Thumbnails
Contents