Mosó- és Tisztítótechnika, 1938 (5. évfolyam, 1-4. szám)

1938-02-01 / 1. szám

íW V. évfolyam MOSO- ÉS FESTO. TECHNIKA Textil-kémiai szakközlöny textil-, textilfestő-, kelmefestő- és gözmosógyárak részére Előfizetési díj: egy évre 24 P., kelmefestő és vegytisztítóknak 10 P., előfizetők alkalmazottainak 6 P. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Izabella-u. 82. Szerkeszti: Erdős Jenő Telefonszám: 325-017. Hivatalos órák: Délután 2—4-ig. Postatakarékpénztári csekksz.: 20732. A festés hatása gyapjú-fonalak és szövetek szilárdsági tulajdonságaira Irta: dr. Monostori (Morinecz) Antal. IV. közlemény. b) A szokásos gyakorlati felosztás sze­rint viszont beszélünk: 1. savas, 2. bázikus, 3. közvetlen, vagy szubsztantív, 4. kénes, 5. pác-, 6. csáva- és 7. magán a festendő árun előállított (Entwicklungs-) festékekről. E festékek közül a kénes és magán az árun előállított (pl. paranitranilín, vagy jég­vörös, anílinfekete, naphtol-festékek) festé­kek gyapjúnál nem nyernek alkalmazást, de kicsi az alkalmazási köre gyapjú esetében a bázikus festékeknek is. A leggyakrabban használt gyapjúfesté­kek a savas festékek, melyeket a gyakorlat ismét két nagy csoportra különít el, t. i. a jól egalizáló és a nehezen egalizáló savas festékek csoportjára. Amennyiben a színtartóssággal szemben támasztott követelmények nagyobbak, a pác­festékek kerülnek alkalmazásra, illetve az esetleg egyéb festékekkel végzett festést ki­egészítő pácolás a színtartósság fokozása céljából. Legszíntartóbb festéseket a csávafesté­sekkel érhetünk el, ezeket azonban elsősor­ban laza gyapjúnál, illetve fonalaknál alkal­mazzák és csak ritka esetben szövetek meg­festésére. Ez ötféle (t. i. savas, bázikus, közvetlen vagy szubsztantív, pác és csáva) festékcso­portok közül a savas festékek csoportját az jellemzi, hogy legtöbbnyire sulpho-, továbbá carbon-savak és phenolok, melyek nátrium-, ammonium- és kálcíum-sókként kerülnek for­galomba. A festéksav szerkezete szabja meg egyrészt színüket, de másrészt ez a mérvadó a gyakorlati alkalmazás szempontjából is, mely a savas csoportok jelenlétével szoros kapcsolatban áll. Ebbe a csoportba tartoznak nitro-, azo-, pyrazolon-, triphenylmethtan-, dí- phenyl-naphthylmethan-, anthrachínon-festé- kek, phthaleinek és índigosolok. A bázikus festékek organikus festékbázi­sok, sósavas, ecetsavas vagy oxálsavas sók­ként, esetleg cinkklorid-kettős sókként for­galomba hozva. A szín itt is a festékbázís A magyar kir. földmíve'ésügyi miniszter 52.693. eng. és Budapest szék. főváros tanácsa 55.874. VIII 1930 határozata alapján nyilvános vegyvizsgáló laboratórium DR. GYÖRKI JÓZSEF vegyészmérnök, Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 6. sz. — Telefon: 117—413. 13?ТттЖттЖи!тЖТтиЖштЖтш^ rH

Next

/
Thumbnails
Contents