Műszaki Kereskedők Lapja, 1927 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-01 / 1. szám

Takarítson VAMPYR porszívóval IX. évfolyam. Budapest. 1927, január 1. I. szám. TELEFON: 122—14 TELEFON: 122 — 14 CLÖFIZETÉSI AH: „Mtaaki Börze ‘ melléklett«! Fél évre 10 - P Megjelenik minden hó 1. és 15-én. ABONNEMENT; Halbjährlich 10 — P Erscheint am l .u 15. jedes Monates Felelés szerkesztő és kiadó: SCHUBERT ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI, Podmaniczky ucca 56 A „MŰSZAKI KERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE“ HIVATALOS LAPJA M. kir. postatakarékp. csekkszámla: 24.761. szám. Verantwortlicher Redacteur u. Herausgeber: ANDOR SCHUBERT Redaktion und Administration: Budapest, VI., Podnianiczkv-Gasse 55 MAGYAR RUGGYANTAÁRUGYÁR RÉSZVÉNYTARSA S|A G’ Budapest;’ Sürgönyein: gummi. t «I József 10-80 József 10-90 Műszaki puhagummiáruk. — Keménygummi cikkek. — Szállitóhevederek. Gummi- szőnyegek. — Stb. stb. stb. VÁROSI IRODA Büdapest VI., Mozsár-u. 9. Telefon: 134-88 Acélszijtárcsák Siemens-Martin acéllemezből sajtolva, és villamos utón hegesztve DORTMUNDER UNION, Dortmund cég képviselete és 1 e r a k a t a. Golyóscsapágyak, teljes transmissió berendezések. Jausz testvérek jílt. jllíüszaki R.-T. Budapest VI., Teréz-körut 37. Telefon: T 150-44, parkas Sándor mérnök, vasöntöde és gépgyár Budapest, Vili., Erdéiyi-u. lő. sz. Telefon: József 36—98. Emeltyüs lemezollók, fúrógépek, csavarvágó, ékhelymarógépek, golyósprések, párhuzamos sa­tuk, gyürüskenésu csapágyak minden méretben, kazántuzrostély, dugattyugyürü, mindennemű vasöntvények minták és törött alkatrészek után, motorjavitások, hengerfurások. Legrövidebb szállítási határidő. Kizárólag viszonteladóknak. „PESTALOZZI“ Svájc legrégibb és legjobb szita­selymének védjegye Züricher Beuteltuchfabriks A. G. Zürich ! Géptisztító ■ ■•■■ainaiBiDiaa«itiDHUD(s«gBEia "Fflfröll Kizárólag prima minőségben ** Ungár Zsigmond Budapest, ■ ViI> Dob ucc« 8Telefon J. 120-64 A „PARA-STANDARD“ 3 legideálisabb cséplőszij Hajlékony, nem nyúlik, a NEDVESSÉGET ÁLLJA. HARMAT, ESŐ, POR nem árt neki. GYÁR I­VtDJEGY Mintákkal és ismertetéssel szolgál: Magyar Lajos Gépszij-, Műszaki Bőrárugyár H-T. Budapest, V, Katona József ucca 41. Telefon: 2-62. «2 HÄSEN0RL EDE Budapest, VI. Csengery-u 53 Tel. T 29-56 T 85-10 Csdpéíyféniei. fsmnztíínl, bankaónt és az összes FÉMEKET legolcsóbban és legmegbizhatóbban szállít Csővezetékek, csatornázási cikkek, fürdőszoba és kiozet berendezések. 5? APOR és SZŰCS. Budopest 5? Gyártelep: VII., SZUGLÓ-U. 5. sz. Telefon: J. 154—73. Központi iroda és rakt.: V., VÁCI-UT 10. szám. Telefon: 77-18, 77-22. FEODOR BURGMANN jj Bodenbach, a. E. tömitésgyárainak 1 vezérképviselete és gyári lerak at a. SZITA x'x’x SELYEM Vezérképviselet és lerakat: SCHVARCZ JÓZSEF és Tsa Budapest VI., Vilmos császár-ut 53

Next

/
Thumbnails
Contents