Országos Műszaki Egyesület értesítője, 1903 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1903-01-20 / 1. szám

IV. ÉVrOLYAM. 1. SZÁM. 1903. JANUÁR HÓ 20-ÁN. MŰSZAKI LAP. AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI EGYESÜLET —— ÉRTESÍTŐJE. Meghívó Az Országos Műszaki Egyesület 1902. márc. 1-én, vasárnap délután 3 órakor, az egyesület saját helyiségében (Budapest, V., Váci-körut 64. sz. II. em.) tartandó harmadik évi rendes közgyűlésére. Tárgy : 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 4. Az 1903. évi költségelőirányzat előterjesztése. 5. A múlt évi zárszámadások előterjesztése. 6. Könyvtári jelentés. 7. A felmentvény megadása. 8. Az egész tisztikarnak, nyolc választmányi tagnak és három választmányi póttagnak választása. 9. A választás eredményének kihirdetése. 10. Indítványok. Budapest, 1903. február 18-án. Gaul Károly Halmy Béla elnök. titkár. JEGYZET Alapszabályaink 9. §. e) pontja értelmében rendes tag a közgyűlésen csak akkor szavazhat, ha hat hónapi tagsági dijával nincs hát- rálékban és legalább három hónapig tagja az egyesületnek.

Next

/
Thumbnails
Contents