Műszaki Lap, 1906 (7. évfolyam, 1-24. szám)

TARTALOMJEGYZÉK. A m. kir, teshn. iparmuz. könyvtárának tulajdona A dőlt szám a lap folyó számát, az állószám az oldalszámot, * pedig szövegábrákat jelent. Cikkek. Szíkratelegrafiáról. Róna Árpád ... .......................- ......... Schlickgyári ügyek... ... ... ... ... ... ........................ Speciális harangszigetelő. Jakobovits Dániel .. ... ... Speciális munkákról. Esztergapadon végezhető — Kammer Salamon ................. ... .....................................- — Sztrájktörvény. Z. ... ........................................................... — — Tanonckérdés megoldásához. Adatok a - Lesek György Téglagyárak fúziója ........................ .......... ........... — Turbinaszivattyú. Magas nyomású — ... ...............- — Tűzvizsgálatokról. Műszaki — Z. L. ............................... Vas- és fémipari kiállítás. Wayland László ... ... — — Vashuzal áramkorlátozó. H. E. ... ... ......... — - - — Védekezés a külföldi gépbehozatallal szemben. Z. L. Végtelen kicsinyek világa. Kiss-Kovács Rezső ... ... 4, Villamos vasutak fúziója ... ............... . — — Vizierőink összeírása. J. D.... ... ... ... .....................­Vizierők értékesítése./. D. ................. — — — Víztisztításhoz. Útmutató a — Sz-l. ... ... ... — — Wekerle Sándor temesvári beszéde ... ... — — — — Innen-onnan. Acetilénfejlesztés száraz úton ........................ ~............... Alagútjai. A föld leghosszabb — ............................... — Alumínium-papiros csomagoló célokra. Képlékeny — Angol pénz magyar iparvállalatokban .............- — — Baleset kazánlefuvatásnál ... ... ......................- — Celluloid. Új ­.................................................. -......... Corrosio buileurös kazánon ...................................... Dieselmotor olajfogyasztása különféle terhelésnél ................. Eladják az állami gépgyárakat ? .......... ... — — — Elektromos erőátvivő telepe. A világ legnagyobb — ... ... Elektromos áram hatása az emberi szervezetre ... — ... Elektromos telepek megtekintése............................. .. — — Elektromos gépkocsik a posta szolgálatában ... — ... Falfestést tartóssá és_ széppé tenni hogyan lehet .............­Forrasztási eljárás. Új — ................... —, — — — — Grafit. Mesterséges — .......... ... .....................................­Gépipari Közlöny .................^ ... ... ................- — — Hajóágyú-irányító készülék. Új — ....................................­Haladó város ........................ ............................................­Izzólámpák kolloid fémekből... .. ..............................- --­Közlekedési akadémia ............... ........................- .......... Közlekedés. Olcsó — ... ... ... ... ............................... Lorenc és Lorenc................................................................... Mágneses mennyiség székhelye, eloszlása és mérése. A szabad Magyar textil-ipar r. t. ... ... ........................ — — — Méretezni. Hogyan kell —... ....................................... — Műszaki címek és műszaki kamara ... ......................- — Naftatüzelés hadihajókon ... ... ... ............................... Nedvesen csiszolása. Hengeralakú munkadarabok... ... — Nikkelacél alkalmazása a kazángyártásban ... ... — — Oktató előadások iparosok számára ... ... ... ................ Oragyár. Szentgotthárdi — ... ... ... ... ' ................. Pozsony város tanácsa ............................................................. Szén nedvesítése. Kazánfűtéshez használt — — — — Szögszerkesztés rajzasztalon. Praktikus — ... — — — Szívógázgenerator automatikus tüzeléssel ... ... ... — Sztrájktörvény felterjesztés ...................... .............................. Sínek heggesztése termittel... ... ... ......................~ ... Tantállámpa és alkalmazása. A — ......................- — — Technikusok tízéves találkozója... .......... — ... ... — Telepmegváltás .......................................................................... Turbinatelepek vízcsatornáit erős hidegben hogyan védjük Turfatelepek kihasználása ......... ........................ — — Tüzelés. Az önműködő — .......... ... ... ... — ........... Vezetékoszlop megvédése korhadás ellen ... ................. Villamos művek megnyitása. A kolozsvári —... ... ... — Villamos telep Zágrábiján ... ............................... ... ... Wedekind A. új rendszerű rézoxidhorgany-nátronlúg eleme 7,i * 24, 2 3, 5 * 19, 2 * 23.2 18, 4 24, 2 15, 5 * 22, i 12, i 4, s 9.1 4, 5, 2 24.2 3.1 13, i 6,7 10, i 23.7 22, 6 2, 7 24, 7 12, 5 23.7 11, i 12,6 18.7 20.7 14, 6 4.7 4.7 2.7 17, 5 21.7 18, s 1,» 8.7 9,4 19, 4 14.7 18, 7 21, 7 18, 8 12, 5 4, 7 1.7 4, 6 16,4 21.7 18, 7 18, 8 23.7 11, 6 8, 7 24.7 5, 8 14, 7 11,6 4.7 8, 8 17, 6 17, 6 11, 6 18, & 18, 8 13,6 — Acetylen szabályrendelet ............................... - — — 20, 5 21,3 Amerikai levél ... ...............- — — — —• 24,6 Angollátogatás. Tömeges — Z. L ........ ... ......... — — 20, í Acélkeményítés technikája. W. ... — ... ... — 19, t Baleset ellen való biztosítás. Az ipari — Z. L ....................- 17, í Benzinelektromos motorkocsik és a nyiregyházavidéki kis­vasút. M. 0............................................................................. 10, 4 Betegsegélyzőpénztárak fúziója. Szabados Károly .......... 4,3 Bolygós kerék. Kettős áttételű — Schürger János ... ... 22, 1 * Bukaresti kiállítás. Jakobovits Dániel ... ... - 16, 1 Carnegie rendszere. Z. .......... .......... ............................... 4,2 Drótnélküli telefon....................................................................... 24, t Energia. Mégis megmarad — Jakobovits Dániel ... 22,6 24,3 Energia. Mégis megmarad — Pálinkás Gyula ... ... ... 23,2 Elektromos berendezések fölíilvizsgálása. Jakobovits Dániel 13,2 Elektromos világítás fejlődése és a Wolframlámpa. Jakobovits Dániel ... ............................................................................. 8, 1 Felső ipariskolák fejlődése Franciaországban. Gaul Károly 22,3 23, 3 24,3 Független magyar jegybank. Z.............................................. . 14, 2 Felső ipariskola reformálása. A ............................................ 11, 3 Fővárosi mérnöki hivatal újjászervezése. Szabados Károly... 4,2 Ganz és Társa r. t. elektromos gyárának önállósítása. /. D. 13, 1 Gyári szaklap.. ................................................................ 21, 7 23,7 Gépgyári tisztviselők szövetsége. Z. L. ... ................. ... 23, 1 Gépészmérnökök Országos Szövetsége. Z. ... ................. 14, 1 Gőzgép feltalálásának 200. évfordulóján. A — Sz. ... ... 13, 5 Hajóágyú irányító és elsütő készülék. Z. L ........................ 11, 5 Hajtómotorok gazdaságossága. Z.... .......... 5,4 6,3 7,3 8, 5 9, 2 Hibák és azok javítása. Egyenáramú dinamógépek üzemében előforduló — Zachara Lajos ......................~ 1,3 2,2 3,3 * Hibák és azok javítása. Váltakozó áramú dinamógépek, moto­rok és transzformátorok üzemében előforduló —Z. L. 17, 2 18, 2 Hintók és hasonló járművek fűtése. Z. L.— ... ... ... 15, 1 * Iparfejlesztési törvényjavaslat. Az új — Kossuth Ferenc... 20,2 Iparfejlesztési törvényjavaslat. Az új — Z. L ................ ... 20,2 Ipari kérdések. Sz. K. ... .......... ... ........................ ... 2, 1 Ipari tőke. Jakobovits Dániel... ... .................. ... .......... 21, 1 Iparpártolás. — Félszeg — Z. ................. ... _ ... ... 4, 1 Iparpártoló kongresszus. A szegedi — Z. L ............ ... ... 17, 1 Iparoktatásunk reformja. T—ó................................. ... ... 18, 1 Jelentése. A budapesti keresk. és iparkamara gépipari — Z. L. 19, 1 Kapcsolók elhelyezéséről földelt vezetékkel biró elektr. el­osztó rendszereknél. St. R ....................... ... ................. 5,7 Kémiai elemek. Kiss—Kovács Rezső. ... ... ... 14,2 15,2 16,2 Kohógázmotorokról. J. D. ............... ... ... 18, 4 Kossuth Ferenc .......................................................... ... 8,4 Közvilágítás javításához. Adatok a budapesti — Z. L. .. 21,2 * Munkanélküliség problémája. Dr. Gárdonyi Albert ... 5, 1 6, 2 Munkáshiány. Z. .......... .......... ........................ ... ... 23,2 Műszaki kamara. Z. ........................ ... ... 23,1 Művezetőképzés .......... ................. .......... ................. 24, 5 Ólombiztosítókról. T—o.. . ... ... ... ................. ... ... 9,3 Olvasóinkhoz ... ........................ ... ... ........................ 24, 1 Önálló vámterület elodázása. Z. ... ... ... ... ... ... 4, í Öntőmintaporok. Újabb — .................................................... 10, 2 Osztrák-Magyar Bank félévi üzleteredménye. Z. ... ... ... 14, 1 Pécsi tanulmányi kirándulásról. Jegyzetek a—Nikolai István 12, 3 Rajzoló műszer. Petro Vince ............................................. 14, 5 * Rateau alacsony nyomású gőzturbinája és hőakkumulatorja. J. D. ... ... ... ............................................................ 1, 6 Robbanó anyagok fejlődésének áttekintése. Kiss-Kovács Rezső 2,4 Román kiállítás és kivitel. Jakobovits Dániel... ... ... ... 6, 1 Salgótarjáni kőszénbánya r. t. tőkeemelése ........................ 24,2 Szélelosztás modern kupoló kemencéknél. W.J. .......... ... 17, 3 Szegény mostohák. Azok a — Z. ... ... ... ... ... ... 11, 1 Szénpolitika. Jakobovits Dániel ......... . .......... ... ... ... 1, 1

Next

/
Thumbnails
Contents