Műszaki Lap, 1910 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1910-01-05 / 1. szám

1/ LZ I MŰSZAKI LAP Szakirodalmi közlöny a gép- és fémipar, elektrotechnika, faipar és vegyészet köréből. AZ „ORSZÁGOS MŰSZAKI EGYESÜLET“ HIVATALOS KÖZLÖNYE. Az 1907. évi kopenhágai nemzetközi szaklapkiállftáson, a magyar szaklapok gyűjteményes kiállításában aranyérem kitüntetést nyert. Megjelen minden hó 5-én és 20-án. Előfizetési ára: Egész évre 8 korona, félévre 4 korona. FELELŐS SZERKESZTŐ : SZABADOS KÁROLY. FŐSZERKESZTŐ: LAMPEL GÉZA. Egyesületi helyiségek: Budapest, VII., Rákóczi-út 30., I. 7. Egyesületi hivatalos órák: kedd és péntek este 8—9-ig. A lapnak szóló összes küldemények Budapest, VII., Rákóczi-út 30, 1. em. 7. címre intézendök. XI. évfolyam. 168-99. 1. szám. Budapestül 91pjS anuár 5. Q1 EKÖRlZYfc ifft GANZ és TÁRSA __ vasöntő és gépgyár r.-t. BUDAPESTEN. ---­■tp=p=f Motorok benzin-, gáz-, szivógáz- és kohógázüzemre. Emelődarnk kézi-, gőz-, petroleum- vagy elektromos hajtásra. Köznti hengerlögépek. Gözekék. Gőzmotoros személyszállító vasúti kocsik. Mindenféle vasúti kocsik személy- és teherszállitásra. Vasúti fölszerelések. Kéregöntésű kerekek (Griffin rendszere.) Hengerszékek malmok számára kéregöntetű hengerekkel. Mindenféle malomgépek. Egész malmok berendezése és fölszerelése. Turbinák az elérhető legnagyobb hatásfok biztosításával. Téglagyári berendezések. Kőtörő és aprító gépek. Betonkeverő gépek. Transinissziók. Füstemésztő-készülékek. Gyári beren­dezések. I» % Árjegyzékekkel és költségvetésekkel szívesen szolgálunk. CANZ-FÉLE YILLAMOSSÁCI RÉSZY.-TÁRS. BUDAPESTEN, II., LÖVŐHÁZ-UTCA. BUDAPEST—BUDAPESTVIDÉKI ÜZLET, IV., KORONAHERCEG-UTCA 5. Elektromos üzemű szivattyúk, tejgazdasági berendezések, emelőgépek, ventilátorok, mezei vasutak, szántó-, cséplő-, aprító- és takarmányozó-berendezések. Elektromos világító és erőátviteli-berendezések egyen­és váltakozó áramra. Kolibri ívlámpák, reklámcélokra. Elektromos üzemek berendezése uradalmakban. Meglévő berendezések átalakítása. Elektromos kis és nagy vasutak. Bányavasutak. Árjegyzékekkel és költségszámításokkal szívesen szolgálunk.

Next

/
Thumbnails
Contents