Műszaki Lap, 1910 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1910-01-05 / 1. szám

MŰSZAKI LAP ± m I ULRICH B. J. = BUDAPEST = VI. kér., Andrássy-út 28. szám. Legnagyobb raktárt tart a következő cikkekben: I mindenféle csövek, horganyzott lemezek, hullámlemezek, ólomárúk, kőagyagcsövek és kémény-toldók, fürdő-berendezési tár- gyak, szivattyúk, tömlők, vízöblítő árnyék- székek, turfaszóró árnyékszékek, bordás fűtőcsövek, szerszámok, víz-, légszesz- és gőzfelszerelvények. 5 5 ___________bö Jllapiítatölt r 18«»7 q [ü ORAK. EKSZEF^EK 10-évijórállással M ■■ M ■■ I WVI ^ HP Pi A M ■ Képes arjegyrék bérmentve Javítások pontosan eorkärgltetnok. ECKARDT VILMOS és HOTOP ERNŐ RÉSZVÉ .\ Y-TÁRSA?ÁG. BUDAPEST, DOROTTYA-U. 6. Tervezünk és építünk 1870 óta: téglaógatőket, c ^réptégla-gyára- kat, chamotte-gyárakat, mész­égetőket, magnesit-müveket, mészhomok téglagyárakat, tüzelő berendezéseket, gyárkéményeket, kazáníalazásokat MA6YARH0H ELSŐ. LEGNAGYOBB ÉS LESJOBB HÍRNEVŰ OBAÜZLETE. T gvArtt^I GyÁRTA] — WOHANKA FELE <&—■ NYERSOLRJ-Inem benzin) MOTOROK i és (L©(&©fó)@ülO(L,@(&o Á I NEM TŰZVESZÉLYES; NEM ROBBANÓ! I f LEGOLCSÓBB ÜZEM! V — •TELJES MALOMBERENDEZÉSEK—' BUDAPEST, V.,VÁCI-KORÚT 76 Telefon 161-34 Épít: műszaki iroda, Budapest, VII., Damjanich-utca 36. szám. Szállít: Elvállal: Heckel-féle sodronykötélpályákat, elek­tromos függővasutakat mindég teljesít­ményre és nagyságban. Végnélküli kötél- és láncvontatású szállító berendezéseket. Waggonrendező telepeket. Koepel-Heckel rendszerű szállítógépeket, vitlákat és rakodó berendezéseket. Westfalia-rendszerű kézi, pneumatikus és elektromos közetfúrógépeket. Pneumatikus közetfúrópörölyöket. Pneumatikus szén- réselőgépeket. Stabil és hordozható compressorokat. Páncélozott légtömlőket. Tömedékcsővezetékeket, elágazó és idom­darabokat. Westfalia mentőkészülékeket. Oxigen-élosztőkcsziilékeket. Teljes mentő- állomás berendezéseket. Elektromos bizton­sági bányalámpákat. Mindennemű bányászati munkát és pedig : mélyfúrásokat, aknamélyitéseket, vágatok­nak és alapközléknek kihájtását kézi és gépüzemmel Földalatti falazási és beton­munkálatokat. Kotrásokat és letakarásokat. Költségvetések, mérnöki látogatások és bemutatások díjmentesek. Kérjük t. tagtársainkat és előfizetőinket, hogy hirdetőinket pártfogolni és megrendeléseiknél lapunkra hivatkozni szíveskedjenek.

Next

/
Thumbnails
Contents